เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

บรรยายธรรมเดือนมุฮัรรอม

ดุอา อิฟติตาห์

ดุอา อิฟติตาห์ 00:00:00

: อบูซัร อัลฮัลวาญี

ฟังเสียง

ดุอาสะฮัร

ดุอาสะฮัร 00:29:58

: เชคอับบาส ศอลิฮี

ฟังเสียง

ดุอา อิฟติตาห์

ดุอา อิฟติตาห์ 00:11:22

: สะอี้ด ฮัดดอดียอน

ฟังเสียง

การน้อมรับอิสลาม

การน้อมรับอิสลาม 00:53:09

: เชคศอลิห์ ภู่มีสุข

ฟังเสียง

การแยกแยะศัตรู

การแยกแยะศัตรู 00:01:06

: มุญาฮิด เกียรติธาร

ฟังเสียง

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม