เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ก่อนหน้านี้
ถัดไป

บทความล่าสุด

คำคมประจำสัปดาห์

حب علي بن ابیطالب علیه السلام یأکل السیئات کما تأکل النار الحطب

 

“การมีความรักต่ออะลี บุตรของอบูฏอลิบ จะกัดกิน (ทำลาย) ความชั่วร้าย อุปมาดั่งไฟที่เผาไหม้เชื้อเพลิง” วจนะศาสดามุฮัมมัด

(ตารีคบัคดาดีย์ เล่ม 4 หน้า 194)

 

หนังสือ

Image gallery