Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli

Deset beskorisnih stvari

Deset beskorisnih stvari

- Znanje bez praktične primjene
- Djelo bez iskrena nijjeta i bismille
- Imetak od koga sakupljač nema koristi ni na dunjaluku ni na akhiretu
- Srce bez ljubavi i želje prema Allahu
- Tijelo bez pokornosti prema Allahu
- Ljubav bez zadovoljstva i odanosti
- Neiskoristeno vrijeme za postizanje dobročinstva i blizine
- Jalovo razmišljanje
- Usluga koja ne približava Allahu, niti donosi dunjalučku korist
- Strah od stvorenja čiji je život u Allahovoj ruci 

Ostavite svoj komentar

Korisnički komentari

Nema komentara
*
*

Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli