Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli

Kur'anske Mudžize (Čuda) 07

Kur'anske Mudžize (Čuda) 07

Povratno nebo


U Kur'an-i-Kerimu, u 11. ajetu sure At-Tariq govori se o "povratnoj" osobini nebeskog svoda:
"I tako mi neba koje je povratno." (At-Tariq, 11)
Riječ "ar-raji'" se u prijevodima Kur'ana prevodi u značenju "koji šalje natrag" ili "povratni".
Kao što je poznato, atmosfera koja okružuje Zemlju je sačinjena od nekoliko slojeva.
Svaki sloj ima veoma važnu ulogu po živa bića. Prilikom istraživanja ustanovljeno je da svaki sloj ima odliku da vraća natrag u kosmos ili na Zemlju materije ili zrake koje do njega dopiru. Da sada kroz nekoliko primjera analiziramo povratne odlike slojeva koji okružuju Zemlju.
Naprimjer, Zemljin omotač troposfera, visine izmedu 13 i 15 km, osigurava da se kondenzacijom vodena para, koja je prethodno došla sa Zemlje, vrati na Zemlju u vidu padavina.Ozonosfera, visine 25 km, osigurava reflektiranje ili odbijanje radijacije i štetnih ultravioletnih zraka koje dolaze iz svemira.
Ionosfera, poput satelita, odbijanjem natrag radiotalasa koji se emitiraju sa Zemlje, osigurava sa velikih udaljenosti praćenje govora mobilnim telefonom, radio i televizijskih emitiranja.Magnetosfera, pak, vraća u svemir radijaciju koju širi Sunce i ostale zvijezde, prije no što uspije doći do površine Zemlje.
Spominjanje u Kur'anu ovih karakteristika slojeva nebeskog svoda, koje su otkrivene u skoroj prošlosti, još jedan je dokaz da Kur'an prestavlja Božiju riječ.

 

Ostavite svoj komentar

Korisnički komentari

Nema komentara
*
*

Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli