Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli

Fatima Masuma, s.a., blještava zvijezda na časnom nebu

Fatima Masuma, s.a., blještava zvijezda na časnom nebu

201.-e lunarne hidžretske godine, na današnji dan, svijet je bio svjedokom velike tuge. Velika hanuma i vjernica je polahko izdisala posljednje izdisaje u iranskom gradu Komu.

Es-selamu alejkum dragi slušatelji.
Neka je salam i salavat na poslanika Muhammeda i njegovu časnu porodicu, posebno h. Fatimu Masumu, o kojoj je njen brat Reza, a.s., čiji se mezar također nalazi u Iranu, rekao mnoge lijepe stvari.
S obzirom da se danas obilježava godišnjica šehadeta h. Masume, pozivamo vas sve dragi slušatelji da se fatihom i dovom prisjetite ove velike i ugledne ličnosti u Povijesti islama..
Hazreti Fatima, poznata kao Masuma, s.a., kćerka je imama Muse ibn Džafera, sedmog šiitskog imama i Nedžme Hatun. Hazreti Masuma je sestra Imama Reze, osmog imama.
Rođena je prvog Zul-kadeta 173. godine po Hidžri, u Medini. Još u djetinjstvu bila je svjedokom šehadeta svoga oca u Harunovom zatvoru u Bagdadu i od tada je pod starateljstvom svog brata Imama Reze, a.s.
Godinu nakon progona Imama Reze, a.s. u Horasan 200. godine po Hidžri, kreće u posjetu svom bratu, koji je bio Imam. Na pola puta u blizini grada Koma, po naredbi Abbasitske vlasti, svi njeni suputnici su ubijeni, otprilike njih sedamdeset, a hazreti Masuma, s.a., stigla je do grada Koma i nakon 17 dana, zbog posljedica pritisaka koje je doživjela, preselila je na ahiret i biva pokopana u gradu Komu.
Imam Reza, a.s., kaže: "Ko god posjeti hazreti Masumu u Komu, svjestan njenog duhovnog položaja, Uzvišeni Bog će mu podariti Džennet." Imam Dževad, a.s., kaže: "Ako neko posjeti moju tetku u Komu, svjestan njenog duhovnog položaja, za nagradu kod Uzvišenog Boga ima Džennet." Imam Sadik, a.s., o njoj kaže: "Moje svetište i imama nakon mene, bit će harem moje tetke u Komu.
Zbog njenih snažnih uvjerenja, integriteta i školovanja pod nadzorom Imama Reze, a.s., ona je dosegla tako visoko mjesto da je nazvana Masumom (nepogrešivom).
Ovaj nadimak joj je dao njen brat Imam Reza, a.s.. U knjizi Nasih el-Tavarih, 3 poglavlje, str. 68, se navodi da je on rekao: "Ko posjeti Masumu u Komu, to je kao da je (i) mene posjetio."
Kamil el Zijarah je naveo da je imam Raza,a.s., rekao: "Ko učini zijaret Masumi u Komu, to je je kao da je on / ona zijaretio mene."
Kadi Nurullah Šuštari je rekao da je 6.-i imam, Imam Džafer el-Sadik, a.s., rekao: "Žena od mojih potomaka će se zvati Fatima, kćerka Musaa. Umrijeće u Komu. Na Sudnjem danu će posredovati za sve vjernike."
Pod skrbništvom imama Reze, a.s., h. Fatima Masuma, s.a., provela je život bez grijeha, slijedeći učenja Kur'ana. Ona je potpuni uzor i njen život pokazuje kako se može podnijeti Božija volja i potpuno biti poslušan imamu svoga vremena.
Tokom cijelog njenog putovanja iz Medine u Kom, ona je govorila protiv ugnjetavanja i pomagala podređenim ljudima, učeći muslimane čovječnosti.
Ona je također opisala običaje Poslanika,s.a.w.s., i njegovog Ehli Bejta ,a.s.,. Povezana je s h. Fatimom Zehrom koja je rekla: "Znajte da onaj ko umre s ljubavlju prema Muhamedu i njegovoj porodici umire kao šehid."
Hazreti Fatimina predanost i zadovoljstvo naspram Božije odredbe napajala se iz njene neuobičajne duhovnosti. Ono što je nužno proizlazilo iz vjerovanja i spoznaje koju je ova žena imala bila je predanost i zadovoljstvo naspram Božije volje. Takvo shvatanje joj je omogućilo da ostvari tako uzvišen položaj. Unatoč svemu njen život je bio jako težak.
Njen iman je cvjetao pod sjenkom nekoga ko je govorio: "Ja sam vaš Gospodar Najveći!" . Bila je jako strpljiva, pobožna, čestita, skromna te zahvalna žena.
Harem i džamija hazreti Masume smješteni su na istočnoj obali rijeke Kom u istoimenom gradu. Kako se grad razvijao i rastao čitav kompleks se vremenom našao u samom središtu grada.
Prvo što svakom posjetitelju privuče pažnju na ovom zdanju je zlatna kupola iz 13.vijeka, visoka 16 metara, obložena i uljepšana zlatnim šipkama.
Ispod kupole je mezar, odnosno bogato ukrašeni mauzolejski prostor. Na mauzolejskim zidovima nalaze su slike rađene u srebru, rukom isfahanskih zanatlija, između kojih je najupečatljivija ona pod nazivom ''Zerih''.
Tavanica mauzoleja ukrašena je crtežima i ogledalima koji datiraju iz 13.vijeka. Ručno rađeni tepisi, kao prostirka na mermernim podovima, i ogromni lusteri, značajno doprinose ljepoti ovog svetog šitskog mjesta.
U vrtu koji okružuje džamijsko zdanje izgrađeni su trijemovi nad kojia se izdižu stubovi umjetnički ukrašeni keramikom, ogledalcima, crtežima, pozlatama i arhitektonskim šarama.
Sem pomenutih trijemova na ulazima u dvorište vrta sagrađene su i terase, od kojih su najpoznatije ''Zlatna'' i ''Ogledalo'' terasa.
Zlatna terasa nalazi se na sjevernoj strani ulaza u harem, i ukrašena je malim osmokutnim komadićima keramike. Na njenom centralnom dijelu uočljivi su predivni natpisi na plavoj podlozi.
Na istočnoj strani ulaza nalazi se visoka terasa koja se zbog staklenih stubova zove Ogledalo terasa.
Sveukupno, zgrada mauzoleja ima specifičan sjaj i veličanstvo, te pokazuje sav umjetnički talenat i vjerski zanos Iranaca.
Zaštita i očuvanje harema hazreti Masume pokazuje kako se više od 12. vijekova poštuje i njeguje uspomena na Poslanikov Ehli Bejt.
Mladim ženama danas su potrebni uzori, poput h. Fatime Masume. Zbog veličine koju je stekla svojim ibadetom, asketizmom i trudom na Božijem putu, te zbog predaja od imama Ehli Bejta o njoj, danas je njen grob mjesto posjete poštovatelja i muslimana cijelog svijeta. Pored njenog svetog harema, osnovana je vjerska škola koja predstavlja centar islamske revolucije u Iranu. Na taj način se čuva spomen na blještavu zvijezdu na časnom nebu islama.

Ostavite svoj komentar

Korisnički komentari

Nema komentara
*
*

Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli