Muassasar alhasanain (a.s)

Falsafa Da Irfani

# Lakabi Mawallafi Gurzawa

Ku yi bayanin Ra'ayinku

Ra'ayoyi Masu Dubawa

Babu wani Raayi
*
*

Muassasar alhasanain (a.s)