Muassasar alhasanain (a.s)

Annabci

Yadda Allah ke zabar annabwa da wasiyai

Yadda Allah ke zabar annabwa da wasiyai

Magana kan cewa Allah madaukaki na yi wa wasu daga cikin mutane wahayi ko kuma cewa ya zabe su ya fifita su da wahayi kan sauran mutane; shin akwai wata magana a cikin Kur'ani da ta zo kan haka? Kuma saboda me ya fifita su? Bisa wane ma’auni? Shin su ma mutane ne kamar kowa ba su da banbanci da sauran mutane

Bayanai

Ku yi bayanin Ra'ayinku

Ra'ayoyi Masu Dubawa

Babu wani Raayi
*
*

Muassasar alhasanain (a.s)