Amalan Lengkap Bulan Rajab

Amalan Lengkap Bulan Rajab0%

Amalan Lengkap Bulan Rajab pengarang:
: Tanpa Nama
: Tanpa Nama
Kategori: Doa & Ziarah

  • Mulai
  • Sebelumnya
  • 19 /
  • Selanjutnya
  • Selesai
  •  
  • Download HTML
  • Download Word
  • Download PDF
  • Pengunjung: 1417 / Download: 607
Ukuran Ukuran Ukuran
Amalan Lengkap Bulan Rajab

Amalan Lengkap Bulan Rajab

pengarang:
Indonesia

Buku Ini di Buat dan di teliti di Yayasan Alhasanain as dan sudah disesuaikan dengan buku aslinya

Amalan Lengkap Bulan Rajab

Disusun oleh:

Muhammad taufiq Ali Yahya

Bulan Rajab adalah salah satu dari bulan

Haram

Bulan Rajab adalah termasuk di antara bulan-bulan

barokah, bulan yang agung dan mulia. Dia termasuk

salah satu bulan-bulan harom atau asyhurul hurum

(Dinamakan bulan haram karena pada bulan itu orangorang jahiliyah mengharamkan peperangan dan

memuliakannya ketika Islam datang tetap menjadikannya sebagai bulan haram dan bulan mulia) Di dalam AlQuran ada empat bulan di antara 12 bulan yang disebut

sebagai bulan haram yaitu bulan Zulqo‟dah, Zulhijjah,

Muharrom dan bulan Rajab. Firman Allah:

Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua

belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia8

menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat

bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus,

maka janganlah menganiaya diri dalam bulan yang

empat itu,…... (QS. 9:36)

Dinamakan bulan Rajab karena pada bulan ini Allah

mencurahkan rahmat dan berkah-Nya untuk ummat

manusia. Pada bulan Rajab juga Allah akan melipat

gandakan pahala dan memaafkan kesalahan.

Rajab juga adalah salah satu dari nama sungai di

sorga yang warnanya lebih putih dari susu dan rasanya

lebih manis dari madu. Rajab adalah bulannya Allah

Swt, Sya‟ban adalah bulannya Rasulullah saw dan

Romadhon adalah bulannya ummat Nabi Muhammad

saw.

Sholat pada Malam Pertama Bulan Rajab

Nabi saw bersabda : “Barangsiapa yang melakukan

sholat 20 rakaat setelah sholat Maghrib pada malam

pertama bulan Rajab. Membaca surah Al-ikhlas 10 kali

setelah surah Al-Fatihah setiap rakaatnya. Maka Allah

akan menjaga dirinya, keluarganya, hartanya serta

diselamatkan dari siksa kubur. Dia akan melewati

shirot (jembatan di hari kiamat) bagaikan kilat dan

selamat dari siksaan". (Wasail, 5: 93)

Dalam riwayat yang lain,

Nabi saw bersabda: “Barangsiapa yang sholat 2

(dua) rakaat pada malam pertama bulan Rajab setelah

sholat Isya‟. Pada rakaat pertamanya setelah AlFatihah membaca surah Surah Alam nasyroh (94) satu

kali dan surah Al-Ikhlas 3 kali dan pada rakaat kedua

setelah Al-Fatihah membaca surah Alam nasyroh satu

kali dan Surah Al-Ikhlâs, Al-Falaq dan An-Nâs satu

kali. Dan setelah salam membaca : lâ ilâha illallâh dan

sholawat 30 kali”. (Wasail, 5: 943)

lâ ilâha illallâh, Allâhumma sholli ‘alâ Muhammad

wa âli Muhammad

Tidak ada tuhan kecuali Allah, Ya Allah,

limpahkanlah shalawat atas Muhammad dan keluarga

Muhammad. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa

yang lalunya dan dia akan keluar dari dosanya

sebagaimana bayi yang keluar dari perut ibunya".11

Nabi saw bersabda:"Barangsiapa yang sholat pada

malam hari di bulan Rajab dan membaca surah AlIkhlas sebanyak 100 kali di dua rakaat (50 kali rakat

pertama dan 50 kali di rakaat kedua setelah surah

Alfatihah) dia bagaikan berpuasa seratus tahun di jalan

Allah, Allah akan memberinya 100 istana di sorga”.

(Iqbalul Amal, hal. 122)

Dalam riwayat yang lain:

“Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Muhammad12

Hulwani dalam Kitab Tuhfah, Rasulullah saw

bersabda: “Siapa yang melakukan sholat pada bulan

Rajam 60 rakaat setiap malamnya dua rakaat, dan pada

tiap rakaatnya membaca fatihah, surah alkafirun 3 kali

dan alikhlas sekali maka Allah akan mengabulkan

doanya dan dia akan diberi pahala 60 haji dan 60

umroh.” (Wasail, 5: 95)

Sholat Setiap Malam di Bulan Rajab

Malam Pertama

“Ibrahim bin Ali al-Kaf-ami meriwayatkan dalam

kitab kitab Al-Mishbah mengutib dari kitab Mishbah azzairi karya Ibu Thowus dari Salman Al-Farisi dari Nabi

saw :”Barangsiapa yang sholat pada malam pertama

bulan Rajab 30 rakaat membaca alhamdu dan surah

aljahd (alkafirun) 3 kali dan alikhlas 3 kali maka Allah

akan mengampuni dosa-dosanya dan akan dijauhkan13

dari munafiq dan akan dicatat sebagai orang yang

sholeh hingga tahun depan”.

Malam Kedua

Pada malam kedua bulan Rajab sholat 10 rakaat

membaca alhamdu (alfatihah) dan alkafirun 3 kali maka

pahalanya sama seperti malam pertama.

Malam Ketiga

Pada malam ketiga bulan Rajab sholat 10 rakaat

membaca alhamdu (alfatihah) dan surat an-nashr 5 kali

maka Allah Swt akan membangunkan untuknya istana

di sorga. Hadis.

Malam Keempat

Pada malam keempat bulan Rajab sholat 100 rakaat

pertama membaca alhamdu (alfatihah) dan surat alfalaq

di rakaat kedua alhamdu dan surat an-naas disemuanya

maka akan turun malaikat dari setiap langit akan

mencatat pahala hingga hari kiamat. Khobar.

Malam Kelima

Pada malam kelima bulan Rajab sholat 10 rakaat

membaca alhamdu (alfatihah) dan surat attauhid

(alikhlas) 25 kali maka dia akan mendapat pahala para

nabi. Khobar.

Malam Keenam

Pada malam keenam bulan Rajab sholat 2 rakaat

membaca alhamdu (alfatihah) dan ayatul kursi 7 kali

maka anda akan dipanggil sebagai wali Allah (kekasih

Allah) dengan sebenarnya. Khobar.15

Malam Ketujuh

Pada malam ketujuh bulan Rajab sholat 4 rakaat

membaca alhamdu (alfatihah) dan surat tauhid dan

alfalaq dan annas 3 kali bila selesai baca sholawat 10

kali maka Allah akan menaunginya di arsy-Nya dana

akn diberi pahala yang berpuasa pada bulan Romadhon.

Khobar.

Malam Kedelapan

Pada malam kedelapan bulan Rajab sholat 20 rakaat

membaca alhamdu (alfatihah) dan surat alfalaq annas

dan aliklas masing-masing 3 kali maka dia akan diberi

pahala orang yang syukur dan sabar.16

Malam Kesembilan

Pada malam kedelapan bulan Rajab sholat 2 rakaat

membaca alhamdu (alfatihah) dan surat attakatsur 5 kali

dia tidak bangun dari tempatnya hinnga dia bahagia.

Malam Kesepuluh

Pada malam kesepuluh bulan Rajab sholat 12 rakaat

setelah magrib membaca alhamdu (alfatihah) dan surat

attauhid 3 kali maka akan dibangunkan untuknya istana

di surge. Khobar.

Malam Kesebelas

Pada malam kesebelas bulan Rajab sholat 12 rakaat

membaca alhamdu (alfatihah) dan ayatkursi 12 kali

pahalanya bagaikan membaca semua kitab yang

diturunkan dan akan diampuni.

Malam Keduabelas

Pada malam keduabelas bulan Rajab sholat 2 rakaat

membaca alhamdu (alfatihah) dan ayat amanarrosul

(akhir albaqoroh) 10 kali maka akan diberipahala yang

memperjuangkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Khobar.

Malam Ketigabelas

Pada malam ketigabelas bulan Rajab sholat 10 rakaat

membaca alhamdu (alfatihah) dan surat al‟adiyat di18

rakaat akhir setiap rakaat surat attakatsur maka dia akan

diampuni. Khobar.

Malam Keempatbelas

Pada malam keempatbelas bulan Rajab sholat 30

rakaat membaca alhamdu (alfatihah) dan surat attauhid

dan ayat terakhir surat alkahfi maka dia akan diampuni

dosa-dosanya. Khobar.

Malam Kelimabelas, enambelas, tujuhbelas

Pada malam kelimabelas, enambelas, tujuhbelas

bulan Rajab sholat 30 rakaat membaca alhamdu

(alfatihah) dan surat attauhid 11 kali maka dia akan

diberi pahala orang yang mati syahid. Khobar.19

Malam Kedelapanbelas

Pada malam kedelapanbelas bulan Rajab sholat 2

rakaat membaca alhamdu (alfatihah) dan surat attauhid

1 kali alfalaq 10 kali, annas 10 kali maka akan diampuni

dosa-dosanya.

Malam Kesembilanbelas

Pada malam kesembilanbelas bulan Rajab sholat 4

rakaat membaca alhamdu (alfatihah) dan ayat kursi 15

kali dan attauhid 15 kali maka akan diberi pahala Nabi

Musa a.s.

Malam Keduapuluh

Pada malam keduapuluh bulan Rajab sholat 2 rakaat

membaca alhamdu (alfatihah) dan surat alqodar 5 kali

maka akan diberi pahala Nabi Ibrahim, Musa dan Isa

dan dia akan aman dari kejahatan makhluq langit dan

bumi dan Allah akan memandangnya dengan pandangan

ampunan.

Malam Keduapuluhsatu

Pada malam keduapuluh satu bulan Rajab sholat 6

rakaat membaca alhamdu (alfatihah) dan surat alkautsar

10 kali dan tauhid 10 kali mak doanya tidak akan dicatat

setahun. Khobar.

Malam Keduapuluhdua

Pada malam keduapuluh dua bulan Rajab sholat 8

rakaat membaca alhamdu (alfatihah) dan surat alkafirun21

7 kali setelah salam baca sholawat dan istighfar 10 kali

dia tidak akan keluar dari dunia hingga dia melihat

tempatnya di sorga dan dia mati dalam islam dia akan

dapat pahala 70 nabi.

Malam Keduapuluhtiga

Pada malam keduapuluhtiga bulan Rajab sholat 2

rakaat membaca alhamdu (alfatihah) dan surat adhdhuha

5 kali maka ada diberi pahala setiap huruf sejumlah

orang kafir laki dan perempuan derajat di sorga.

Khobar.

Malam Keduapuluh empat

Pada malam keduapuluh empat bulan Rajab sholat 40

rakaat membaca alhamdu (alfatihah) dan surat alikhlas

maka akan dicatat untuknya 100 kebaikan dan akan22

dihapus darinya kejelekan, akan diangkat untuknya ke

derajat sedemikian rupa. Khobar.

Malam Keduapuluh lima

Pada malam keduapuluh lima bulan Rajab sholat 12

rakaat anatara magrib dan Isya‟ membaca alhamdu

(alfatihah) dan amanarrosul (akhir surat albaqoroh)

maka Allah akan menjaganya. Khobar.

Malam Keduapuluh enam

Pada malam keduapuluh enam bulan Rajab sholat 12

rakaat membaca alhamdu (alfatihah) dan surat attauhid

maka dia akan disalami para malaikat. Khobar.

Malam duapuluh tujuh, duapuluh delapan

dan duapuluh Sembilan

َِ

Pada malam keduapuluh tujuh, duapuluh delapan,

duapuluh sembilan bulan Rajab sholat 12 rakaat

membaca alhamdu (alfatihah) dan surat al‟alâ dan

alqodr 10 kali setelah salam membaca sholawat dan

istighfar 100 kali akan dicatat sebagai pahala para

malaikat.

Malam Ketigapuluh

Pada malam ketigapuluh bulan Rajab sholat 10

rakaat membaca alhamdu (alfatihah) dan surat attauhid

11 kali maka dia akan diberi pahala sorga firdaus.

Khobar.24

Sholat Roghô-ib (Sholat Malam Jum'at

bulan Rajab)

Diriwayatkan dari Hasan bin Yusuf bin Muthohhar

seorang yang Alim yang mendapat ijazah dari Bani

Zuhroh Nabi saw bersabda :”Rajab bulan Allah,

Sya‟ban bulanku, Romadhon bulan ummatku, yang26

berpuasa sebulan penuh maka Allah akan mengabulkan

tiga hal; Ampunan untuk semua dosa-dosanya, dan akan

dijaga dari yang tersisa umurnya dan akan aman dari

haus pada hari ketakutan yang besar (kiamat) maka

bertanyalah seorang tua; Ya Rasulullah saw aku seorang

tua yang lemah tidak mampu melakukannya. Rasul

menjawab puasalah di awalnya karena setiap satu

perbuatan akan diberi pahala 10 kali lipat, dan

pertengahan serta ahir dari bulannya maka engkau akan

diberipahala seakan puasa seluruhnya dan jangan lupa

akan malam jum‟at pertama dari bulan tersebut karena

malam itu dinamakan oleh para malaikat; Laylatul roghô-ib. Bila telah lewat sepertiga malam semua

malaikat berkumpul di Ka‟bah kemudian Allah Swt

berfirman; “Hai Malaikatku mohonlah kepadaku apa

saja kemudian para malaikat memohon ; Ya Robbana

(duhai tuhan kami) ampunilah siapa yang berpuasa di

bulan Rajab. Allah Swt menjawab sudah kuampuni.

Kemudian Rasulullah saw bersabda :”Siapa saja yang

berpuasa di hari kamis di awal kamis bulan rajab

kemudia dia sholat antara Isya dan pertengahan malam

12 rakaat setelah selesai dia membaca sholawat

kepadaku 70 kali ( Allâhumma sholli „alâ Muhammad

wa‟alâ âlihi) kemudian dia sujud sambil membaca : 70

kali subbûhun quddûsun robbul malâikati warrûh27

kemudian dia mengangkat kepalanya dan membaca ;

Robighfir warham watajâwaz amma ta‟lam innaka antal

„aliyyul a‟dzhom, kemudian sujud lagi sambil membaca

: subbûhun quddûsun robbul malâikati warrûh 70 kali

kemudian dia memohon hajatnya saat dia sedang sujud

maka Allah Swt akan mengabulkan hajatnya. Rasulullah

saw kemudian bersabda :” Demi jiwaku yang berada di

tangan-Nya tidaklah orang yang sholat dengan sholat

tsb. Maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya

walau sebanyak busa di lautan maka dia di hari kiamata

akan mendapat syafaatku diantara 700 orang dari

keluargaku dan akan dijauhkan dari api neraka. Hadis.

(Wasail 6:98).

Dalam riwayat yang lain:

Nabi saw bersabda : "Barangsiapa berpuasa pada

hari Kamis pertama di bulan Rajab, kemudian dia

melakukan sholat antara Magrib dan Isya atau antara

Isya dan makan malam sebanyak 12 rakaat setiap dua

rakaat salam, ayat yang dibaca di setiap rakaat setelah

alfatihah, rakaat pertama surah Alqodar 3 (tiga kali)

dan rakaat kedua surah al-ikhlas 12 (dua belas kali).

Setelah selesai sholat yag 12 rakaat, membaca sholawat

kepadaku dengan sholawat:

Allâhumma sholli ‘alâ Muhammadin-nabiyyil ummiyyi wa 'alâ âlihi

Kemudian sujud dan membaca (doa dibawah ini)

sambil sujud 70 kali

Subbûhun quddûsun robbal malâikati war-rûh

Kemudian bangun dari sujud dan baca :

Robbighfir warham, watajâwaz 'ammâ ta'lam, innaka

antal 'aliyyul a'zhom

Kemudian sujud kembali dan baca lagi :

Subbûhun quddûsun robbal malâikati war rrûh

dan mintalah kepada Allah swt hajatnya

sesungguhnya Allah akan mengabulkannya Insya Allah.

Keutamaan Sholat Roghô-ib

Kemudian Rasulullah saww bersabda:"Demi jiwaku

yang berada pada tubuhku tidaklah seseorang baik lakilaki maupun perempuan yang melakukan sholat

(tersebut di atas) kecuali Allah Swt mengampuni dosa29

dosanya walaupun sebanyak buih di lautan dan

pasirnya, atau seberat gunung, dan sebanyak daun di

pepohonan, dan dia (yang melakukan sholat Roghô-ib)

tersebut akan mendapat syafaat (pertolongan) di hari

kiamat dari 700 orang dari keluarganya yang sudah

dibebaskan dari api neraka. (Bagi yang melakukan

sholat tersebut) maka ketika malam pertama dia masuk

dalam kuburnya, Allah Swt akan mengutus pahala

sholat yang dilakukannya berupa seorang yang sangat

tampan dan bercahaya dengan ucapan yang jelas dia

mengucapkan: 'Duhai kekasihku, bergembiralah engkau

telah selamat dari berbagai kesulitan. Yang dikubur

bertanya; "Siapakah engkau? Dan aku belum pernah

melihat orang sebaik engkau! Dan aku belum pernah

mencium aroma sewangi engkau! Dia menjawab:

"Duhai kekasihku akulah pahala sholat yang kau

lakukan pada malam tersebut (malam jum'at di bulan

rajab) daku datang untuk memenuhi hakmu, menemani

kesendirianmu, menghilangkan rasa takutmu bila telah

tiba hari kiamat daku akan memayungi kepalamu dan

sesungguhnya engkau tidak akan kehilangan

kebaikanmu dari Rabb-mu selamanya (Dikutib dari

Kitab Iqbalul a'mal, jilid III, hal. 185, Kitab Albihar,

jilid 98 hal. 396, Kitab Alwasail, jilid 8 hal. 98).

Doa-doa di bulan Rajab30

Doa ini dibaca Oleh Imam Ali Zainal Abidin a.s. di

Hijir Ismail pada pagi hari bulan Rajab:

. ْ

Bismillâhirrohmânnirrohîm, Allâhumma sholli ‘alâ

Muhammad wa âli Muhammad. Yâ man yamliku

hawâ-ijas sâ-ilîn, wa ya’lamu dhomîrosh shômitîn,

likulli mas-alatin minnaka sam’un hâdhirun wa

jawâbun ‘atîdun, Allâhumma wa-mawâ ‘îdukashshôdiqoh, wa ayâdîkal fâdhilah wa rohmatukal wâ-

si’ah fa-as aluka an-tusholliya ‘alâ Muhammadin wa

âli Muhammadin wa an taqdhiya hawâ ijî lid-dunyâ

wal âkhiroh innaka ‘alâ kulli syai in qodîr

Dengan asma Allah Yang Maha Pengasih Maha31

Penyayang Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas

Muhammad dan keluarga Muhammad. Duhai Yang

Menguasai semua hajat para peminta, Yang Maha

Mengetahui suara hati yang paling dalam, Segala

sesuatu dari-Mu, Pendengaran yang selalu hadir dan

jawaban yang selalu tepat, Ya Allah, duhai yang

janjinya selalu benar, Maha Mulia anugerah-Mu,

Rahmat-Mu Maha luas. Hamba memohon agar

sampaikan sholawat untuk Muhammad dan keluarga

Muhammad, kabulkan semua hajat dunia dan hajat

akhirat hamba. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa

atas segala sesuatu.

Doa Harian di bulan Rajab

Bismillâhirrohmânnirrohîm, Allâhumma sholli ‘alâ

Muhammad wa âli Muhammad khôbal wâfidûna ‘alâ

ghoirika, wa-khosirol muta’arridhûna illâ-laka, wadhô’al mulimmûna illâ bika, wa ajdabal muntaji’ûna

illâ manin taja’a fadlaka bâ buka maftûhun lirrô-

ghibîn, wa khoiruka mab-dzûlun lith-thôlibîn wafadhluka mubâhun lis-sâ-ilîn, wa nailuka mutâhun lil

âmilîn, wa rizkuka mabsûthun liman ashôka, wa

hilmuka muta’arridun liman nâwâka, ‘âdatukal

ihsânu ilal musî-în, wa sabîlukal ibqô-u ‘alal

mu’tadîn, Allâhumma fahdînî hudal muhtadîn, war

zuqnî ijtihâdal mujtahidîn wa-lâ taj’alnî minal

ghôfilînal-mub’idîn wagh-firlî yaumad-dîn

Dengan asma Allah Yang Maha Pengasih Maha

Penyayang Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas

Muhammad dan keluarga Muhammad. Kecewalah

orang yang berserahdiri pada selain-Mu, rugilah orang33

yang lari dari-Mu. Sirnalah apa yang dicari selain-Mu,

Terwujudlah bagi siapa yang mendambakan-Mu. PintuMu selalu terbuka bagi yang selalu mendatanginya.

Kebaikan-Mu selalu hadir bagi yang memintanya.

Keutamaan-Mu diberikan pada yang memintanya,

Perjumpaan dengan-Mu akan berhasil bagi yang

beramal. Rizki-Mu (berupa materi) terbentang bagi

yang bermaksiat pada-Mu, Kedermawanan-Mu selalu

didekatkan bagi yang menjauhi-Mu. Kebiasaan-Mu

selalu berbuat baik bagi para pendosa, Jalan-Mu selalu

kekal bagi yang keterlaluan. Ya Allah karuniailah

hamba petunjuk orang-orang yang mendapat petunjuk,

limpahilah hamba rizkinya orang yang benar-benar

bersungguh-sungguh Dan jangan jadikan hamba orang

yang lalai, yang menjauh dan ampunilah hamba pada

hari kiamat.

Diriwayatkan dari Ma‟la bin Hunain dari Imam

Shodiq a.s. beliau mengucapkan doa ini di bulan Rajab

dan dibaca di setiap selesai Sholat lima waktu

Bismillâhirrohmânnirrohîm, Allâhumma sholli ‘alâ

Muhammad wa âli Muhammad, Allâhumma innî asaluka shobrosy-syâkirîna laka, wa’amalal khô-ifîna

minka, waya-qînal ‘âbidîna laka, Allâhumma antal

‘aliy-yul ‘adzîmu, wa-ana ‘abdukal bâ-isul faqî-ru,

antal ghoniyyul hamîdu, wa-anal ‘ab dudz-dzalîlu,

Allâhumma sholli ‘alâ Muhammad wa âlihi, wamnun

bighinâka ‘alâ faqrî, wabihilmika ‘alâ jahlî, wabiquwwatika ‘alâ dho’fî yâ ‘azîzu, Allâhumma sholli ‘alâ

Muhammad wa âlihil aushiyâ-il mardhiyyîna wakfinî

mâ ahammanî min amrid-dunyâ wal-âkhiroti yâ

arhamar-rôhimîna

Dengan asma Allah Yang Maha Pengasih Maha35

Penyayang Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas

Muhammad dan keluarga Muhammad. Ya Allah hamba

memohon kesabaran orang yang bersyukur pada-Mu,

amalan orang yang takut pada-Mu, keyakinan orang

yang beribadah pada-Mu. Ya Allah, duhai Yang Maha

Tinggi dan Agung sedangkan daku adalah hamba yang

lemah dan faqir, Dikau Yang Maha Kaya dan terpuji

sedangkan daku hamba yang hina. Ya Allah,

limpahkanlah shalawat atas Muhammad dan

keluarganya. Ya Allah hamba memohon kekayaan-Mu

guna menutup kefakiran hamba, kedermawanan-Mu

guna menghilangkan kejahilan hamba, kekuatan-Mu

atas kelemahan hamba, duhai Yang Maha Mulia. Ya

Allah, limpahkanlah shalawat atas Muhammad dan

keluarganya yang diridhoi cukupkan daku dari urusan

dunia dan akhirat, duhai Yang Maha Pengasih Maha

Penyayang.

Doa Sambil Sujud di setiap Siang dan Malam

bulan Rajab

Dianjurkan untuk membaca doa berikut pada saat

sujud pada setipa siang dan malamnya:

‘azhumadz dzambu min ‘abdika falyuhsinul ‘afwu min

‘indika36

Betapa besarnya dosa hamba pada-Mu, hamba

memohon keindahan pengampunan-Mu.

Istighfar bulan Rajab

Nabi saww bersabda :”Barangsiapa membaca

istighfar di bawah ini 100 kali dan mengakhirinya

dengan shodaqoh maka Allah akan mengampuninya dan

memberinya rahmat. Barangsiapa yang membacanya

400 kali Allah akan memberinya pahala orang yang

mati syahid dan pada hari kiamat Allah akan berfirman

bahwa Aku telah berikrar pada malaikat-Ku untuk

mengabulkan permohonannya.

Astagh-firullôhal-ladzî lâ ilâha illâ huwa wahdahu lâ

syarîka-lahu wa atûbû ilaihi

Hamba memohon ampun pada Allah yang tidak ada

tuhan selain Dia Yang Tunggal dan tidak ada sekutu

bagi-Nya dan hamba bertaubat kepada-Nya

Keutamaan Puasa di Bulan Rajab

Disebutkan dalam hadis-hadis berikut tentang

keutamaan puasa di bulan Rajab:

Barangsiapa yang berpuasa di bulan Rajab Allah37

akan menyelamatkannya dari siksa api neraka dan

Allah akan mewajibkannya untuk masuk sorga.

Barangsiapa yang berpuasa 1 (satu) hari di bulan

Rajab maka Allah akan menjauhkan neraka darinya

sejauh perjalanan satu tahun. Dan Allah akan

memberinya minum dari sungai yang bernama Rajab,

yang airnya lebih putih dari susu dan manisnya lebih

manis dari madu.

Barangsiapa yang berpuasa 3 (tiga) hari di bulan

Rajab maka Allah akan mencatat untuk setiap hari

puasanya sebagaimana puasa satu tahun. Dan wajib

atasnya untuk masuk sorga.

Barangsiapa yang puasa 7 (tujuh) hari di bulan

Rajab maka Allah akan menutup 7 (tujuh) pintu neraka

untuknya.

Barangsiapa yang berpuasa 8 (delapan) hari di

bulan Rajab maka Allah akan membuka untuknya 8

(delapan) pintu sorga.

Barangsiapa yang berpuasa 15 (lima belas) hari di

bulan Rajab maka Allah akan mengadili dirinya dengan

pengadilan yang mudah.

Barangsiapa yang berpuasa selama satu bulan

dalam bulan Rajab maka Allah akan meridhoinya.

Barangsiapa yang diridhoi-Nya maka dia tidak akan di38

siksa.

Yang tidak berpuasa di bulan Rajab maka dia tidak

mendapatkan keutamaan dan kemulian bulan Rajab.

Barangsiapa yang berpuasa satu hari di akhir bulan

Rajab maka Allah akan menyelamatkannya dari

dahsyatnya siksa pada saat sakaratul maut dan siksa

kubur.

Barangsiapa yang berpuasa selama dua hari di akhir

bulan Rajab maka Allah akan menyela-matkannya dari

Shirot (Jembatan di Hari Kiamat)

Barangsiapa yang tidak dapat berpuasa di bulan

Rajab karena sakit atau berhalangan maka di anjurkan

untuk bersedekah kepada fakir miskin di setiap harinya

selama bulan Rajab agar dia mendapatkan pahalapahala puasa di bulan Rajab. Dan yang tidak mampu

bersedekah maka dia dapat menggantinya dengan

membaca tasbih sebagai berikut:

subhânal ilâhal jalîl, subhâna man lâ yanbaghit

tasbîhu illâ lahu, subhânal a’azzul akromi, subhâna

man labisal ‘izza wa huwa lahu ahlun ‏

Mahasuci Allah Yang Maha Mempunyai Kebesaran,

Maha suci (Allah) Yang hanya Dia-lah yang layak

disucikan, Maha suci (Allah) Yang Maha Mulia dan

Maha Dermawan, Maha suci (Allah) Yang Menyandang

Kemuliaan dan Hanya Dialah Yang pantas

menyandangnya

Umroh di Bulab Rajab

Keutamaan yang melakukan Umroh pada bulan

Rajab disebutkan dalam hadis adalah :

”Barangsiapa melakukan Umroh di bulan Rajab dia

bagaikan melakukan ibadah Haji.

Membaca Surah Al-Ikhlas di bulan Rajab

Nabi saaw bersabda: “Barangsiapa membaca AtTauhid (Surah Al-Ikhlas) 10.000 (sepuluh ribu) kali

dengan niat yang ikhlas di bulan Rajab. Dia akan

dihapus dosanya pada hari kiamat bagaikan bayi yang

baru lahir perut ibunya. Dia akan digiring oleh 70

malaikat yang akan membawanya ke sorga. Barangsiapa

yang membaca 1000 (seribu kali) surah Al-Ikhlas. Dia

akan dapatkan di hari kiamat nanti dengan amalan 100040

nabi dan 100 malaikat dan akan dekat dengan Allah.

Barangsiapa yang membaca 100 kali surah Al-Ikhlas,

Allah akan memberkahi dirinya, dan keluarganya serta

tetangganya. Dan akan dibangunkan untuknya 12 istana

di sorga. Barangsiapa membacanya pada hari Jum‟at

100 kali akan diberi cahaya di hari kiamat dan akan di

giring ke sorga.

Peristiwa Yang Terjadi di Bulan Rajab

1 Tanggal 1 Rajab hari lahirnya Imam Muhammad

Al-Baqir a.s.

2 Tanggal 2 Rajab hari lahirnya Imam Ali Al-Hadi

a.s.

3 Tanggal 3 Rajab hari syahadah Imam Ali Hadi AnNaqi a.s.

4 Tanggal 10 Rajab hari lahirnya Imam Muhammad

Ali At-Taqi Al-Jawad a.s.

5 Tanggal 13 Rajab hari lahirnya Imam Ali bin Abi

Thalib a.s.

6 Tanggal 14 Rajab hari wafatnya Sayyidah Zainab

(putri Imam Ali bin Abi Tholib a.s.)

7 Tanggal 24 Rajab hari kemenangan di Perang

Khaibar41

8 Tanggal 25 Rajab hari syahadah Imam Musa AlKadzim a.s.

9 Tanggal 27 Rajab hari (Mab‟ats) di utusnya

Rasulullah saww dan Isra‟ Mi‟raj.

10 Tanggal 29 Rajab terjadi Perang Tabuk.

Amalan 13, 14 dan 15 Rajab (Nisfu Rajab)

Sebelum memulai amalan malam nisfu Rajab di

anjurkan untuk berpuasa pada tanggal 13, 14 dan 15

Rajab (Ayyâmul bît). Yang tidak sanggup berpuasa atau

sedang berhalangan bias menggantinya dengan sedekah

atau membaca tasbih, sebagaimana disebutkan dalam

hadis :

Diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah

saw bersabda : “Sesungguhnya bulan Rajab adalah

bulan Allah disebutkan tentang keutamaan dan pahala

yang berpuasa di siang harinya, kemudian ada yang

bertanya Ya Rasulullah Kalau ada yang tidak mampu

atau berhalangan berpuasa agar mendapat keutamaan

tersebut apa yang harus dilakukannya. Rasulullah saw

menjawab hendaknya dia membaca tasbih berikut setiap

harinya 100 kali selama satu bulan.

subhânal ilâhal jalîl, subhâna man lâ yanbaghit

tasbîhu illâ lahu, subhânal a’azzul akromi, subhâna

man labisal ‘izza wa huwa lahu ahlun ‏

Mahasuci Allah Yang Maha Mempunyai Kebesaran,

Maha suci (Allah) Yang hanya Dia-lah yang layak

disucikan, Maha suci (Allah) Yang Maha Mulia dan

Maha Dermawan, Maha suci (Allah) Yang Menyandang

Kemuliaan dan Hanya Dialah Yang pantas

menyandangnya.

Penulis kitab Iqbalul a‟mal menanmbahkan untuk

menganjurkan bersedekah sebagai ganti dari puasa

sunnah yang tidak bisa dilakukannya selain tasbih yang

harus dibacanya setiap hari dengan niat ibadah.

Pada malam 13 Rajab sholat 2 rakaat, pada rakaat

pertama setelah membaca surah Al-Fatihah membaca

surah Yâsin dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah

membaca Surah Al-Mulk (Tabârok) dan surah AtTauhid (Al-Ikhlash). Pada malam ke 14 Rajab sholatnya

sama seperti sholat malam ke 13 sholatnya empat rakaat

dengan dua salam. Pada malam ke 15 Rajab sholat 6

rakaat, sholatnya sama dengan sholat pada malam 13

dengan dua salam (3 kali sholat seperti malam 13).

Diriwayatkan dari Imam Shodiq a.s. :”Barangsiapa yang

mengerjakan amalan di atas maka Allah akan

mengampuni segala dosanya kecuali dosa syirik”.

(Mafâtîhul Jinân, hal. 201).44

Hari ke 13 Rajab, adalah (ayyâmul bît): Dinamakan

ayyamul bît; Pada hari-hari itu warna kulit Nabi Adam

berubah, karena perbuatan dosanya Nabi Adam

memakan buah khuldi menyebabkan warna kulitnya

menjadi hitam, kemudian Allah menyuruh Jibril untuk

menurunkan Adam dari sisi-Nya. setelah sampai di

bumi Nabi Adam berdoa, kemudian ada suara dari

langit menyuruh Adam untuk berpuasa tiga hari

berturut-turut.

Pada hari di suruhnya Adam berpuasa adalah hari ke

tiga belas dari bulan pada saat itu. Setelah berpuasa 3

hari berturut-turut yaitu 13, 14 dan 15 maka Allah

mengembalikan warna putihnya Nabi Adam. Dengan

kembalinya warna putih itulah disebut sebagai hari-hari

putih (ayyâmul bît).

Dalam riwayat lain Nabi Adam disuruh untuk sholat

lima kali. Setiap kali sholat yang dilakukan berubah

warna hitam menjadi putih.

Disebutkan dalam hadis berikut ini: "Diriwayatkan

dari Zurro bin Hubaisy ia berkata:‟Saya bertanya pada

Ibnu Mas‟ud tentang ayyâmul bît apa sebabnya?

Kenapa dinamainya? Aku mendengar Rasulullah saaw

bersabda: ”Ketika Adam bermaksiat pada Allah Azza

wa jalla. Terdengar suara dari Arsy; Ya Adam

keluarlah dari sisi-Ku sesungguhnya orang yang

bermaksiat tidak pantas dekat dengan-Ku. Maka45

menangislah Adam dan malaikat pun ikut menangis.

Kemudian Allah mengutus Jibril a.s. untuk menurunkan

Adam dari sisi-Nya dalam keadaan hitam legam. Ketika

malaikat melihatnya maka menangislah Adam dan

malaikatpun ikut menangis. Adam pun berdoa: ”Ya

Rabbi (Duhai Tuhanku) Yang menciptakan hamba-Nya.

Yang telah meniupkan pada hamba-Nya ruh-Nya dari

Ruh-Mu. Malaikat pun sujud kepadanya. Karena dosa

sekali saja Dia menutupi warna putih menjadi hitam.

Kemudian terdengar suara dari langit agar dia

melakukan puasa untuk Tuhannya dan pada saat itu

adalah tanggal 13 pada bulan pada saat itu. Setelah

berpuasa maka hilanglah sepetiga dari warna hitam.

Pada hari ke 14 terdengar suara lagi untuk melakukan

puasa untuk Tuhannya dan hilanglah sepertiga lagi dari

warna hitam kemudian pada hari ke 15 terdengar suara

lagi untuk melakukan puasa pada Tuhannya dan setelah

berpuasa hilanglah semua warna hitam pada Adam.

Dinamai ayyâmul bît (hari-hari putih) karena pada

hari-hari itu dikembalikannya warna putih Adam.

Kemudian ada suara dari langit Ya Adam hari-hari

yang tiga itu jadikanlah untukmu dan anak cucumu

untuk berpuasa. Barangsiapa berpuasa pada hari-hari

itu maka Allah akan memberi pahala bagaikan dia

berpuasa sepanjang tahun”. ( Al-Bihar, 11: 171)

Diriwayatkan dari Abi Abdillah a.s. beliau bersabda:

”Ketika Adam diturunkan dari sorga tampaklah46

syammah (warna hitam pada seluruh badannya dan

ditumbuhi oleh rambut). Warnanya mulai dari dahi

hingga ke kaki. Adam menangisi keadaannya tersebut.

Maka datanglah Jibril a.s. dan berkata padanya;‟Apa

yang menyebabkan engkau menangis wahai Adam?

Adam berkata; ‟Keadaan Syammah ini yang meliputi

diriku. Bangunlah wahai Adam untuk sholat ini adalah

waktu pertama. Maka sholatlah Adam. Selesai sholat

hilanglah warna hitam mulai dahi hingga dadanya.

Pada saat sholat yang kedua datang berkatalah Jibril

a.s.; „Ya Adam bangunlah untuk sholat karena saat ini

sudah datang waktu sholat yang kedua. Adampun sholat

untuk sholat yang kedua maka hilanglah warna hitam

ditubuhnya mulai dada hingga pusarnya. Pada saat

sholat yang ketiga datang berkatalah Jibril a.s.; „Ya

Adam bangunlah untuk sholat karena saat ini sudah

datang waktu sholat yang ketiga. Adampun sholat untuk

sholat yang ketiga maka hilanglah warna hitam

ditubuhnya mulai pusar hingga lututnya. Pada saat

sholat yang keempat datang berkatalah Jibril a.s.; „Ya

Adam bangunlah untuk sholat karena saat ini sudah

datang waktu sholat yang keempat. Adampun sholat

untuk sholat yang keempat maka hilanglah warna hitam

ditubuhnya mulai lutut hingga kakinya. Pada saat

sholat yang kelima datang berkatalah Jibril a.s.; „Ya

Adam bangunlah untuk sholat karena saat ini sudah

datang waktu sholat yang kelima. Adampun sholat47

untuk sholat yang kelima maka hilanglah warna hitam

dari seluruh tubuhnya. Adam pun bersyukur dan memuji

Allah. Kemudian Jibril a.s. berkata perumpamaan untuk

anak cucumu sebagaimana perumpamaan syammah.

Barangsiapa yang sholat dari anak cucumu sehari

semalam lima kali maka akan keluar dosanya dari

tubuhnya sebagaimana syammah yang keluar dari

tubuhmu”. (Al-Bihar, 11: 166).

Amalan Hari ke 15 Bulan Rajab

Hari tanggal 15 Rajab adalah hari yang berkah

adapun amalan yang dikerjakan pada hari tersebut

adalah:

Mandi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut

Nabi saw bersabda : Barangsiapa memasuki bulan

Rajab hendaklah dia mandi di awal bulannya,

pertengahannya dan di akhirnya maka dia akan

dihapuskan dosanya sebagainya saat dia keluar dari

perut ibunya.

Keutamaan Hari ke15 Rajab

Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut :

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. : “Nabi Adam

berkata kepada Allah, Ya Allah beritakan kepadaku49

tentang sebaik-baiknya hari dan saat di sisi-Mu? Allah

Swt mewahyukannya kepada Adam a.s.. Ya Adam

waktu yang paling Aku senangi adalah Nisfu Rajab

(pertengahan Rajab) hari dimana untuk mendekatkan

diri, bertamu, berpuasa, berdoa, beristighfar dan

membaca kalimat lâ ilâha illallâh. Ya Adam Aku akan

menerima, mengabulkan bagi yang dating kepada-Ku

dan berdoa, Aku akan menutupi (aib) bagi mereka yang

menutupi aib, Daku mengutus keturunanmu sebagai

Nabi, Sebaiknya di hari tersebut tidak disibukkan

dengan urusan pekerjaan ke pasar (shoping) karena hari

itu penuh kedamaian, keberkahan, kemuliaan dan

dikhususkan di pertengahan bulan Rajab. Tidaklah yang

memohon kepada-Ku kecuali Aku akan kabulkan. Yang

memohon ampun akan Aku ampuni, Yang memohon

rezki akan aku berikan rezki, Yang menghadap kepadaKu adan Aku terima, Yang mengharapkan rahmat-Ku

akan Aku berikan. Ya Adam barangsiapa di hari Nisfu

Rajab berpuasa, berzikir dengan khusyu‟, menjaga

kehormatannya, bersedekah dengan hartanya maka dia

akan mendapatkan balasan dari sisi-Ku berupa syurga.

Ya Adam sampaikan kepada anak cucumu agar menjaga

diri mereka di bulan Rajab karena yang berbuat salah di

bulan tersebut akan membahayakannya.