Situs Al Imamain Al Hasanain Pusat Kajian Pemikiran dan Budaya Islam

Tafaqquh fid Din Bersama Syaikh Hakim(2)

1 Pendapat 05.0 / 5

Lahirnya Madrasah Fiqhiyah
Di dunia Islam terdapat banyak madrasah fiqhiyah (pemikiran kefikihan). Namun yang paling fundamental dari semua ialah dua madrasah:
1-Madrasah nash; yakni pemikiran kefikihan yang didasari atas nash.
2-Madrasah ra`yu; yakni pemikiran kefikihan yang didasari atas ra`yu (pandangan).
Di masa hidup Rasulullah saw, beliaulah yang menjelaskan hukum Islam, dan muslimin yang adalah para sahabat menyimak penjelasan beliau, secara langsung atau melalui yang lain dari mereka. Hingga Rasulullah saw menuntaskan risalahnya sebagaimana difirmankan Allah swt:
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي‏ وَ رَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ ديناً; Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridai Islam itu menjadi agama bagimu. (QS.Al-Maidah 3)
Setelah beliau saw wafat, lahirlah dua madrasah tersebut di dunia Islam.


Madrasah yang pertama, yakni madrasah nash adalah yang berkaitan dengan Ahlulbait Nabi saw, berpedoman pada nash qur`ani dan nash nabawi. Yakni, dalam memahami permasalahan fikih bersandar pada ayat-ayat Alquran dan sabda-sabda Nabi saw. Adalah madrasah yang diawali dari Ahlulbait dan diakhiri dengan Imam Mahdi. Madrasah ini tidak melampaui nash tersebut.
Madrasah yang kedua, yakni madrasah ra`yu dan ijtihad. Ialah yang disebut dengan “Madrasah Khulafa`” dimulai dari khalifah pertama dan seterusnya di sepanjang sejarah. Hingga masa Abu Hanifah madrasah ini berkembang dengan memasukkan ide istihsan, qiyas dan sebagainya. Adalah madrasah berpegangan pada sebagian nash, dan apabila tidak mendapati nash, maka berpegangan pada istihsan dan qiyas.
Abu Hanifah, beliau lah yang mengembangkan madrasah ini. Khatib Baghdadi di dalam kitabnya (Tarikh Baghdad) menukil perkataan Abu Hanifah:
لو أدركني النبي و أدركته لأخذ بكثير من قولي و هل الدين إلا الرأي الحسن; “Seandainya Rasulullah saw menjumpaiku dan aku menjumpainya, beliau akan menerima banyak dari perkataanku. Bukankah agama itu ra`yu hasan (pandangan yang baik)?”.

(Bersambung)