Situs Al Imamain Al Hasanain Pusat Kajian Pemikiran dan Budaya Islam

Abdul Aziz bin Baz Pernah Kafirkan Kelompok Islam Ini

1 Pendapat 05.0 / 5

Selain Abddullah bin Abdul Wahhab—yang menurut penuturan saudaranya, Sulaiman bin Abdul Wahhab, ia pernah mengkafirkan kaum Muslim, hal yang sama (pengkafiran) juga pernah diutarakan oleh Abdul Aziz bin Baz, atau yang lazim disebut Bin Baz.

Seperti yang sudah banyak diketahui orang, Bin Baz adalah ulama besar Wahabi. Dialah penggerak dari pemikiran Ibn Taimiyah dan merupkan murid Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau Abdul Wahhab mengkafirkan kaum Muslim secara umum, Bin Baz mengkafirkan orang Syiah Iran dan Qathif (nama kota di Arab Saudi).

Untuk membuktikan pernyataan Bin Baz, berikut adalah teks Arab yang penulis nukilkan dari kitab yang berjudul Masa’il Al-Imam bin Baz, karya Syekh Ubai Muhammad Abdullah bin Mani’. Di dalam kitab tersbut ia menulis demikian.

قال شیخنا : الرافضة الغلاة فی علی، ومن یسبون الصحابة کفار ؛ کرافضة إیران والقطیف

Syekh kami, Abdul Aziz bin Baz pernah berkata, “Rafidhah (Syiah) yang menuhankan (gulluw) Ali bin Abi Thalib dan mereka yang mencaci-maki para sahabat adalah kafir, seperti rafidhah (Syiah) Iran dan Qatif.’” [1]

Pernyataan di atas melengkapi apa yang diutarakan oleh Sulaiman bin Abdul Wahhab tentang saudaranya, yang mengkafirkan kaum Muslim. Artinya, data ini menjadi awal dari pembuktian kalau Wahabi adalah ajaran yang tidak sulit untuk mencap ‘kafir’ orang lain, sekalipun mereka adalah orang yang mengimani Allah Swt. dan Rasul-Nya.

Wallahu a’lam bi- ash-shawab.

[1] Masa’il Al-Imam bin Baz, Syekh Ubai Muhammad Abdullah bin Mani’, hal. 48, penerbit: Dar at-tudmuriyah