Situs Al Imamain Al Hasanain Pusat Kajian Pemikiran dan Budaya Islam

Fathimah az Zahra as

Sayidah Fatimah SA, Wanita Pemilik Pengetahuan dan Kebijaksanaan 1.

Sayidah Fatimah SA, Wanita Pemilik Pengetahuan dan Kebijaksanaan 1.

Saat ia mendekati kota di panas terik matahari tengah hari, ia melindungi matanya dengan tangan dan menebar pandangan melihat hijau kurma Madinah dibelakang deretan rumah sederhana.

Baca Yang lain

Raj'ah Sayidah Fatimah sa

Raj'ah Sayidah Fatimah sa Raj’ah Sayidah Fatimah Zahra as ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mufadhdhal.

Baca Yang lain

Sayyidah Fatimah as dalam Ucapan Ulama-ulama Ahlus Sunnah

Sayyidah Fatimah as dalam Ucapan Ulama-ulama Ahlus Sunnah Tidak ada yang dapat memungkiri mengenai keagungan, keutamaan dan kemuliaan Sayyidah Fatimah as. Ali Syariati mengatakan, “Saya tidak dapat mengungkapkan apapun mengenai Fatimah, kecuali satu hal, Fatimah adalah Fatimah.” Dalam kitab-kitab klasik Syiah maupun kontemporer kita menemukan bejibun pernyataan, syair, puisi yang mencoba memuji keutamaan Sayyidah Fatimah as, namun kesemuanya itu tidak mampu mewakili keutuhan pribadi Sayyidah Fatimah as

Baca Yang lain

Perempuan Teragung Di Setiap Kurun Dan Zaman Adalah Sayyidah Fatimah Az Zahra, Bukan Maryam !!

Perempuan Teragung Di Setiap Kurun Dan Zaman Adalah Sayyidah Fatimah Az Zahra, Bukan Maryam !!  “Dan (ingatlah) ketika para Malaikat berkata: “Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.”

Baca Yang lain

Dialog Fatimah as dengan Abu Bakar; Mengungkap kebohongan sebuah hadis politik

 Dialog Fatimah as dengan Abu Bakar; Mengungkap kebohongan sebuah hadis politik Peristiwa Fadak banyak dianalisa oleh ahli sejarah. Beragam buku ditulis untuk menetapkan bahwa tanah Fadak milik Rasulullah saw dan telah diwariskan kepada anaknya Fathimah al-Zahra as. Dimulai dari analisa teks, sejarah, sosial, ekonomi sampai politik dapat ditemukan dalam buku-buku itu. Ini menunjukkan betapa pentingnya masalah Fadak bagi Syiah. Namun, apakah sesungguhnya demikian? Menilik khotbah Sayyidah Fathimah al-Zahra as, ternyata dari keseluruhan khotbahnya tidak banyak menyinggung masalah Fadak. Terutama bila Abu Bakar, khalifah waktu itu, tidak menyela khotbah Sayyidah Fathimah as dan membawakan argumentasi mengapa ia mengambil Fadak dari tangan Sayyidah Fathimah as, maka khotbah tentang tanah FAdak semakin sedikit. Di samping itu, masalah Fadak dibawakan oleh Sayyidah Zahra pada bagian-bagian akhir dari khotbahnya.

Baca Yang lain

Membantu Masyarakat

Membantu Masyarakat Wahai putri Rasulullah! Saya memiliki ibu yang telah berusia lanjut. Ia masih salah dalam melakukan shalat. Saya sekarang mendatangimu untuk menanyakan beberapa masalah dalam hal ini." Fathimah az-Zahra as berkata kepada tamunya yang masih muda itu, "Saya bersedia untuk menjawab segala pertanyaanmu."

Baca Yang lain

Fathimah; Cahaya di kegelapan

Fathimah; Cahaya di kegelapan

Baca Yang lain

MENCARI FATIMAH DI MALAM RAMADHAN

MENCARI FATIMAH DI MALAM RAMADHAN

Baca Yang lain

MENGENAL PRIBADI FATIMAH AZ ZAHRA

MENGENAL PRIBADI FATIMAH AZ ZAHRA

Baca Yang lain

Arti Fatimah bagi Putri Rasulullah

Arti Fatimah bagi Putri Rasulullah

Baca Yang lain

Mengapa Fatimah Zahra Meminta Mati?

Mengapa Fatimah Zahra Meminta Mati?

Baca Yang lain

Ihwal Dialog Fathimah as dengan Malaikat

Ihwal Dialog Fathimah as dengan Malaikat

Baca Yang lain

Fatimah Az-Zahra, Perempuan Teladan Dunia

Fatimah Az-Zahra, Perempuan Teladan Dunia

Baca Yang lain

Fatimah as, Model Manusia Sempurna

Fatimah as, Model Manusia Sempurna

Baca Yang lain

Keperibadian Fatimah Az-Zahra AS

Keperibadian Fatimah Az-Zahra AS

Baca Yang lain

Fathimah, Ibu Ayahnya

Fathimah, Ibu Ayahnya

Baca Yang lain

Fatimah Zahra as.; Perwujudan Ayat Tathhir

Fatimah Zahra as.; Perwujudan Ayat Tathhir

Baca Yang lain

Khutbah Sayyidah Fatimah Zahra

Khutbah Sayyidah Fatimah Zahra

Baca Yang lain