Situs Al Imamain Al Hasanain Pusat Kajian Pemikiran dan Budaya Islam

Rasulullah & Ahlulbait

Ali Akbar dan Hari Pemuda Muslim(2)

Ali Akbar dan Hari Pemuda Muslim(2)

Hari ini, kita memperingati kelahiran Ali Akbar, salah seorang manusia mulia dari keluarga suci Ahlul Bait Rasulullah Saw. Ali Akbar dibesarkan dan dididik oleh kakeknya, Imam Ali, dan ayahnya, Imam Husein hingga meraih derajat keilmuan dan makrifat yang tinggi. Hari kelahiran Ali Akbar di Iran dirayakan sebagai Hari Pemuda dan disambut dengan suka cita.

Baca Yang lain

Ali Akbar dan Hari Pemuda Muslim(1)

Ali Akbar dan Hari Pemuda Muslim(1) Hari ini, kita memperingati kelahiran Ali Akbar, salah seorang manusia mulia dari keluarga suci Ahlul Bait Rasulullah Saw. Ali Akbar dibesarkan dan dididik oleh kakeknya, Imam Ali, dan ayahnya, Imam Husein hingga meraih derajat keilmuan dan makrifat yang tinggi. Hari kelahiran Ali Akbar di Iran dirayakan sebagai Hari Pemuda dan disambut dengan suka cita.

Baca Yang lain

Abbas bin Ali, Manifestasi Kemuliaan

Abbas bin Ali, Manifestasi Kemuliaan Abbas bin Ali bin Abi Thalib dilahirkan di kota Madinah pada 4 Sya’ban tahun 26 Hijriah (646 Masehi). Kelahirannya menghadirkan kebahagiaan dan kegembiraan di rumah Amirul Mukminin.

Baca Yang lain

Zainab, Teladan Heroisme Perempuan(2)

Zainab, Teladan Heroisme Perempuan(2) Lembaran sejarah mencatat manusia-manusia agung, termasuk perempuan yang memainkan peran penting di berbagai bidang dari sosial, politik hingga budaya yang mengubah sejarah dunia. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai para wanita penentu sejarah. Dari sekian nama, Sayidah Zainab Kubra salah satu yang mengemuka.

Baca Yang lain

Zainab, Teladan Heroisme Perempuan(1)

Zainab, Teladan Heroisme Perempuan(1) Lembaran sejarah mencatat manusia-manusia agung, termasuk perempuan yang memainkan peran penting di berbagai bidang dari sosial, politik hingga budaya yang mengubah sejarah dunia. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai para wanita penentu sejarah. Dari sekian nama, Sayidah Zainab Kubra salah satu yang mengemuka.

Baca Yang lain

Ibnu Hibban: “Semoga Allah Wafatkan Kita dalam Kecintaan kepada Al-Mustafa dan Ahlul Baitnya.”

Ibnu Hibban: “Semoga Allah Wafatkan Kita dalam Kecintaan kepada Al-Mustafa dan Ahlul Baitnya.” Ulama bergelar Syekh Khurasan ini adalah Abu Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad At-Tamimi Al-Busti (270 – 354 H). Mengingat Ibnu Hibban tinggal dalam jangka waktu lama di Khurasan, dia senang menghabiskan waktunya menziarahi Imam Ali bin Musa Ar-Ridha a.s.

Baca Yang lain

Ahlulbait Adalah Rasulullah, Fatimah, Ali, Hasan dan Husain

Ahlulbait Adalah Rasulullah, Fatimah, Ali, Hasan dan Husain “Yang mengatakan ayat ini dikhususkan Rasulullah, Fatimah, Ali, Hasan dan Husain (as), adalah sejumlah sahabat terutama Ummu Salamah, Aisyah.. Pendapat yang mengkhususkannya isteri-isteri ialah terutama dari ‘Ikrimah al-Burairi.. Pendapat yang ketiga hanya dari Dhahhak saja.” (Zad al-Masir fi ‘Ilmi at-Tafsir/Ibnul Jauzi, hal 381-2)

Baca Yang lain

Namanya Tertulis Di Lauh Mahfuzh

Namanya Tertulis Di Lauh Mahfuzh Rumah keluarga Nubuwwah terang benderang. Ucapan selamat terdengar di sana sini. Mereka sangat berbahagia menyambut kelahiran bayi mungil yang cantik jelita.

Baca Yang lain

Menyambut Kelahiran Srikandi Karbala

Menyambut Kelahiran Srikandi Karbala Seorang putri yang merupakan mata air cinta dan kesetiaan, teladan kesucian, contoh kesabaran dan ketabahan bernama Zainab telah menjadi penghias sejarah Syiah, penghias penciptaan dan penghias ayahnya.

Baca Yang lain

Sayidah Zainab, Manifestasi Utuh Perjuangan

Sayidah Zainab, Manifestasi Utuh Perjuangan Tanggal 5 Jumadil Awal 5 Hijriah merupakan hari yang istimewa. Karena saat itu, Sayidah Zainab as lahir di kota Madinah. Pada hari ini sekitar 14 abad yang lalu, rumah Imam Ali bin Abi Thalib as dan Sayidah Fatimah az-Zahra as diliputi kebahagiaan luar biasa karena terlahir seorang putri yang kelak akan menjadi srikandi perempuan.

Baca Yang lain

Napak Tilas Kehidupan Maryam as, Ibunda Isa al-Masih as (Bagian Kedua)

Napak Tilas Kehidupan Maryam as, Ibunda Isa al-Masih as (Bagian Kedua) Rasulullah saw bersabda, “Empat wanita penghuni surga terbaik ialah; Khadijah binti Khuwailid, Fathimah binti Muhamad, Maryam binti Imron, dan Asiyah binti Muzahim, istri Fir,aun.”

Baca Yang lain

Mengenang Wafatnya Sayidah Maksumah(2)

Mengenang Wafatnya Sayidah Maksumah(2) Hari ini tanggal 10 Rabiul Thani adalah hari wafatnya Sayidah Maksumah as. Seorang perempuan mulia yang menyusul saudaranya di Marv atas dasar kecintaan pada Imam Zamannya. Akan tetapi dalam perjalanan tersebut terhadang berbagai peristiwa sehingga tak sampai tujuan, dan kota suci Qom akhirnya menjadi tempat peristirahatan abadinya.

Baca Yang lain

Mengenang Wafatnya Sayidah Maksumah(1)

Mengenang Wafatnya Sayidah Maksumah(1) Hari ini tanggal 10 Rabiul Thani adalah hari wafatnya Sayidah Maksumah as. Seorang perempuan mulia yang menyusul saudaranya di Marv atas dasar kecintaan pada Imam Zamannya. Akan tetapi dalam perjalanan tersebut terhadang berbagai peristiwa sehingga tak sampai tujuan, dan kota suci Qom akhirnya menjadi tempat peristirahatan abadinya.

Baca Yang lain

Keutamaan Akhlak dan Ucapan Nabi Isa a.s. dalam Riwayat Ahlul Bait a.s.

Keutamaan Akhlak dan Ucapan Nabi Isa a.s. dalam Riwayat Ahlul Bait a.s. Berkenaan dengan sebagian keutamaan akhlak dan ucapan Nabi Isa a.s. terdapat banyak riwayat yang dinukil melalui jalur Ahlul Bait a.s., di antaranya dapat kita sebutkan sebagai berikut:

Baca Yang lain

KEMBALI DARI KARBALA

KEMBALI DARI KARBALA Sukainah memeluk pusara seraya mengadu: “Salam sejahtera atasmu, Rasulullah! Kami sungguh kesepian dan sengsara! umatmu telah membunuh putramu dan menganiaya putri-putrimu!”

Baca Yang lain

Ikatan Cinta dan Keluarga

Ikatan Cinta dan Keluarga Detik-detik penuh kebahagiaan menyambut sebuah ikatan cinta suci. Dua pemuda yang akan bersama-sama menempuh kehidupan keluarga demi keridhoan Allah Swt. Ikatan penting ini dikarenakan manusia memiliki naluri dan tuntutan mencari pasangan, dimana kehadiran istri atau suami akan menenangkan batinnya yang bergejolak serta menutupi kekurangan yang ada pada dirinya.

Baca Yang lain

Abu Thalib yang Dibanggakan Ali

Abu Thalib yang Dibanggakan Ali Asbagh bin Nabatah menyampaikan: “Saya mendengar Amirul mu`minin Ali as berkata, “Demi Allah, ayahku, kakekku Abdul Muthalib, Hasyam dan Abdu Manaf tidak pernah sekali pun menyembah berhala.”

Baca Yang lain

Manifestasi Kesempurnaan Sayidah Fatimah Maksumah

Manifestasi Kesempurnaan Sayidah Fatimah Maksumah Sayidah Fatimah Maksumah as lahir di kota Madinah pada tanggal 1 Dzulqadah, tahun 173 hijriah. Beberapa tahun sebelum kelahiran putri mulia ini, Imam Jafar Shadiq as yang juga kakeknya menyampaikan kabar gembira ini. Beliau berkata, "Salah satu putri dari anakku berhijrah ke kota Qom (salah satu kawasan Iran). Putri itu bernama Fatimah binti Musa bin Jafar." Imam Jafar as-Shadiq as menambahkan, "Dengan keberadaan putri itu, kota ini (Qom) menjadi haram atau kota suci keluarga Rasulullah Saw."

Baca Yang lain

Sayidah Maksumah: Wanita Mulia dan Terhormat dari Keluarga Nabi

Sayidah Maksumah: Wanita Mulia dan Terhormat dari Keluarga Nabi Hari ini bertepatan dengan kelahiran wanita suci dari Ahlul Bait Nabi Saw, Sayidah Fatimah Maksumah as. Sayidah Maksumah lahir dan besar dalam didikan keluarga penuh keimanan serta dipenuhi dengan manusia suci. Maka tak heran jika Sayidah Maksumah di kemudian hari berhasil meraih kesucian jiwa dan pengetahuan yang tinggi. Dari sisi ibadah, wanita suci ini tak diragukan lagi.

Baca Yang lain

HAMZAH BIN ABDUL MUTHALIB

HAMZAH BIN ABDUL MUTHALIB Kedudukan Hamzah Contoh pengaruh mendalam dari kepribadian Hamzah dan kecintaannya terhadap Hamzah adalah setelah ia syahid sebagian sahabat-sahabat memberikan nama anaknya dengan nama Hamzah. [55] kesyahidan Hamzah dan Ja’far bin Abu Thalib mengurangi kekuatan Bani Hasyim dalam menghadapi kaum Quraisy dan menjadi salah satu sebab bagi Imam Ali As tidak menjadi khalifah sepeninggal Nabi Muhammad Saw.

Baca Yang lain