Situs Al Imamain Al Hasanain Pusat Kajian Pemikiran dan Budaya Islam

Rasulullah & Ahlulbait

Ali Akbar, Teladan Para Pemuda Islam

Ali Akbar, Teladan Para Pemuda Islam

Tanggal 11 Sya'ban tahun 33 Hijriah, Ali Akbar, putra tertua Imam Husein as, cucu Nabi Muhammad Saw, terlahir ke dunia di kota Madinah. Ali bin Husein adalah sosok yang paling mirip dengan Rasulullah dari kalangan Bani Hasyim, termasuk sifat, akhlak, adab, ucapan dan kebiasaannya.

Baca Yang lain

Sya’ban adalah Bulan Ahlul Bayt as

Sya’ban adalah Bulan Ahlul Bayt as Bulan-bulan agung di dalam Islam bukan karena bulan itu secara esensial agung, melainkan agung dikarenakan didalamnya terdapat kejadian istimewa dalam pandangan sang maha Agung.

Baca Yang lain

Wafatnya Ayah dari Amirul Mukminin as

Wafatnya Ayah dari Amirul Mukminin as Pada hari ini 26 Rajab menurut beberapa riwayat adalah hari wafatnya ayah dari Amirul Mukminin dan Paman Rasulullah saww Abu Thalib atau dikenal dikalangan Ahlul Bayt as dengan nama Imran atau Amir. Beliau adalah salah satu Wasyi dan waris yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar dari Allah swt, menjaga, mendidik, merawat Sayidul Wujud, Khatamul Anbiya wal mursalin, Muhammad ibn Abdillah saww.

Baca Yang lain

Peran Agung Sayyidah Zainab sa

Peran Agung Sayyidah Zainab sa Dikatakan secara Masyhur bahwa Sayyidah Zainab wafat di usianya yang ke 56 pada 15 rajab tahun 62 hijriyah yakni kurang lebih satu tahun setengah setelah syahidnya Imam Husein as. Dan makam suci beliau berada di Damaskus Suriah.

Baca Yang lain

Tenggelam Dalam Duka Zainab sa

Tenggelam Dalam Duka Zainab sa Tanah yang subur dan bersih akan menumbuhkan bunga-bunga indah dan menawan. Namun sebaliknya lahan tandus dan kering hanya akan menumbuhkan tanaman berduri dan semak-semak tak bernilai. Begitu pula Sayidah Zainab Kubra, ia dilahirkan dalam sebuah keluarga yang seluruh anggotanya hidup dalam kesucian dan pelopor keutamaan dan kemuliaan manusia. Rasulullah Saw adalah kakek Sayidah Zainab dari pihak ibu, orang yang disebut di dalam Al Quran sebagai Rahmatan Lil Aalamin.

Baca Yang lain

12 imam dalam kitab ahlussunnah

12 imam dalam kitab ahlussunnah Bukhari menukil dari Jabir bin Samarah:”Aku mendengar rasul bersabda:”setelahku 12 orang pemimpin akan datang.” Saat itu beliau melanjutkan ucapannya yang tak terdengar olehku kemudian ayahku berkata bahwa keseluruhan imam tersebut semuanya dari bangsa Quraisy.” [Sahih Bukhari, jild 9, bab Istikhlaf, halaman 81.]

Baca Yang lain

Sayidah Ummul Banin

Sayidah Ummul Banin Hari ini, Minggu bertepatan dengan 13 Jumadil Tsani, tahun 64 Hijriyah adalah hari wafatnya Sayidah Ummul Banin ibu dari Babul Hawaij, Abul Fadhl Abbas. Beliau memiliki empat putra yang terkenal dengan kerupawanan mereka yaitu: Abul Fadhl Abbas sang bulan purnama Bani Hasyim, Abdullah, Jakfar dan Ustman.

Baca Yang lain

Nabi saww adalah Peletak Pertama Pondasi Syi’ah

Nabi saww adalah Peletak Pertama Pondasi Syi’ah Orang yang pertama memberikan nama Syi’ah kepada para pengikut Amirul Mukminin ‘Ali As adalah Rasulullah Saw dan ia pula sebagai peletak dasar batu fondasinya serta penanam benihnya, sedangkan orang yang mengukuhkannya adalah Amirul Mukminin ‘Ali bin Abi Thalib As. Semenjak saat itu, para pengikut ‘Ali dikenal sebagai Syi’ah ‘Ali bin Abi Thalib. Ibn Khaldun berkata di dalam Muqaddimah-nya, “Ketahuilah! Sesungguhnya Syi’ah secara bahasa artinya adalah sahabat dan pengikut. Dan di dalam istilah para fuqaha dan ahli kalam, dari kalangan salaf dan khalaf, sebutan Syi’ah ditujukan kepada para pengikut ‘Ali dan anak keturunannya.”

Baca Yang lain

Apakah tidak ada sebuah hadis dari Rasulullah Saw yang berbicara tentang Hadhrat Zainab Sa? Mengapa demikian?

Apakah tidak ada sebuah hadis dari Rasulullah Saw yang berbicara tentang Hadhrat Zainab Sa? Mengapa demikian? Terdapat banyak hadis terkait dengan kecintaan Rasulullah Saw terhadap Imam Hasan dan Imam Husain As yang menggambarkan kecintaan Rasulullah Saw kepada keduanya. Namun saya belum pernah mendengar sebuah hadis serupa yang terkait dengan Hadhrat Zainab Sa. Mengapa demikian? Apakah Hadhrat Zainab Sa lahir pasca wafatnya Rasulullah Saw?  

Baca Yang lain

Kehidupan Sayidah Fatimah Masumah sa

Kehidupan Sayidah Fatimah Masumah sa Namun sangat disayangkan, perjalanan Sayidah Fatimah Masumah sa tidak berujung pada pertemuan dengan kakaknya, Imam Ali Ar-Ridho as. Sebab, rombongan Sayidah Fatimah ketika tiba di kota Saveh, menjadi sasaran serangan pasukan Bani Abbas.

Baca Yang lain

Mengenang Sayidah Fatimah Ma’sumah

Mengenang Sayidah Fatimah Ma’sumah Tanggal 10 Rabiul Tsani, bertepatan dengan hari wafatnya wanita suci Ahlul Bait as, Sayidah Fatimah Maksumah as, putri Imam Musa Kazim as serta saudari Imam Ali Ridha as. Beliau termasuk anggota keluarga Ahlul Bait as yang memiliki kemuliaan tinggi dari anak-anak Imam Musa as, setelah saudaranya Imam Ridha.

Baca Yang lain

Alasan nama imam maksum tidak dimuat di Al-Qur'an

Alasan nama imam maksum tidak dimuat di Al-Qur'an Metode al-Qur’an dalam membicarakan imam-imam suci –khususnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib as. dan keturunannya yang suci– adalah memperkenalkan kepribadian mereka yang istimewa dan bukan memperkenalkan individunya. Metode ini digunakan karena berbagai hikmah yang di antaranya akan kami singgung dalam dua topik pembicaraan di bawah ini.  

Baca Yang lain

karakteristik dan tipologi yang dimiliki oleh putri Ali as

karakteristik dan tipologi yang dimiliki oleh putri Ali as Demikian juga Imam Sajjad As bersabda kepada Hadhrat Zainab Sa, “Anda, puji Tuhan, adalah seorang ‘alimah ghairu muallimah (seorang berilmu tanpa diajari) dan seorang pandai yang tiada seorang pun yang mengajarkan ilmu kepada Anda.”

Baca Yang lain

Sayidah Zainab as, Perempuan Paling Sabar dari Nabi Ayyub

Sayidah Zainab as, Perempuan Paling Sabar dari Nabi Ayyub Lebih sabar lagi dari Nabi Ayyub as adalah seorang yang kehidupannya dari kecil sampai tua dipenuhi dengan kesedihan. Ia adalah Zainab Kubra binti Ali bin Abi Thalib as, induk segala musibah.

Baca Yang lain

Hikayat Kemenangan Sayidah Zainab as

Hikayat Kemenangan Sayidah Zainab as Putri Imam Ali as ini terkenal atas ketakwaan, ketinggian ilmu, kefasihan bahasa, dan keberaniannya dalam membela kebenaran. Ketika Dunia Islam menghadapi situasi genting, Zainab as bangkit untuk membela cita-cita agama terakhir ini dan dengan tekad baja, ia berjuang agar cahaya kebenaran tidak padam.  

Baca Yang lain

Sayidah Zainab as, Srikandi Keadilan

Sayidah Zainab as, Srikandi Keadilan Beliau adalah wanita agung yang memainkan peran besar dalam perjalanan sejarah Islam saat membela keadilan, kebenaran dan ajaran Allah dengan penuh kesabaran. Ketabahannya menghadapi berbagai musibah dan bencana sangat mengagumkan.  

Baca Yang lain

Memaknai Habib yang Sesungguhnya

Memaknai Habib yang Sesungguhnya Dizaman sekarang para Ulama memutlakan makna Sayid kepada Putra-Putri dan keturunan Imam Ali bin Abi Thalib as dan Sayidah Fatimah Zahra As.   ( توضیح المسائل مراجع، ج 2، مسئله 1955.)

Baca Yang lain

Menengok Tarbiyah para Ma’shum As

Menengok Tarbiyah para Ma’shum As Dunia sebagai tempat hidup kita memiliki peranan penting dalam proses pembentukan jatidiri manusia, sehingga sudah menjadi lazim bahwa kehidupan memerlukan suatu pola pembentukan diri dari generasi ke generasi berikutnya.

Baca Yang lain

Ksatria Remaja Islam

Ksatria Remaja Islam Di antara ksatria-ksatria perang Imam Husain yang tetap dikenang namanya disepanjang sejarah adalah putra dari Imam Hasan, yakni Qasim bin Hasan. Menurut banyak riwayat usia Qasim bin Hasan ketika tragedi Karbala terjadi, belum genap dewasa.

Baca Yang lain

Ayat Al Mubahalah

Ayat Al Mubahalah Apakah dengan penggunaan kata ‘diri kami’ yang mengacu kepada Ali r.a berarti Rasulullah SAW menyamakan dirinya dengan Ali r.a ?

Baca Yang lain