Situs Al Imamain Al Hasanain Pusat Kajian Pemikiran dan Budaya Islam

Rasulullah & Ahlulbait

Ahlul Bait Nabi saw., Penjaga Ajaran Islam

Ahlul Bait Nabi saw., Penjaga Ajaran Islam

Dalam Al-Ziyarah Al-Jâmi’ah disebutkan, “Assalamu alaikum ……al-dzâdatu wa al-humât: salam atasmu …. wahai para pelindung dan penjaga”. Kalimat ini mengacu beberapa keterangan Nabi saw. dan para Imam Ahlul Bait tentang peran dan fungsi mereka sebagai manusia-manusia pilihan Allah swt.

Baca Yang lain

Tanda Cinta Qanbar kepada Tuannya

Tanda Cinta Qanbar kepada Tuannya Kelahiran tiga manusia agung dalam Islam pada awal pekan Sya’ban; yang pertama adalah Imam Husein bin Ali bin Abi Thalib, lahir pada 3 Sya’ban tahun keempat hijrah. Yang kedua adalah adiknya (saudara seayah), Abul Fadhl al-‘Abbas bin Ali bin Abi Thalib, lahir pada 4 Sya’ban tahun 16 hijriyah. Yang ketiga adalah putranya, Imam Ali bin Husein Zainul Abidin, lahir pada 5 Sya’ban pada tahun 36 H.

Baca Yang lain

Kisah Sepasang Pengantin

Kisah Sepasang Pengantin Sejarah kemudian mencatat bahwa Juwaibir gugur syahid dalam jihad membela kaum muslimin.

Baca Yang lain

Ummul Banin, Ibunda Syuhada Karbala

Ummul Banin, Ibunda Syuhada Karbala 13 Jumadil Tsani, hari wafatnya istri Imam Ali bin Abi Thalib as, Ummul Banin. Seorang istri yang setia, ibu yang penuh kasih sayang, pribadi yang memiliki akhlak mulia dan kesempurnaan tinggi, sosok yang sabar, penyair dan ibu syuhada Karbala.

Baca Yang lain

Perempuan Yang Tak Pernah Menyesali Keikutsertaannya di Karbala

Perempuan Yang Tak Pernah Menyesali Keikutsertaannya di Karbala Dalam peristiwa Karbala ada sosok perempuan yang tidak bisa dilupakan dan dihapus dari barisan perempuan hebat di sekitar Imam Husein, yaitu Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Ibunya adalah Fatimah az-Zahra yang merupakan putri Nabi Muhammad s a w.

Baca Yang lain

Wanita yang Menjadi Al-Husain Kedua, Dialah Zainab binti Ali bin Abi Thalib

Wanita yang Menjadi Al-Husain Kedua, Dialah Zainab binti Ali bin Abi Thalib Sesudah Sayidah Fatimah binti Muhammad Rasulullah saw, di antara semua ibu, putri dan saudari kandung para imam Ahlulbait, siapakah wanita yang menyamai Zainab binti Ali Amirul mu`minin?

Baca Yang lain

Imam Husain Versus Imam Hasan: Bertolak Belakang Atau Hanya Perbedaan Cara dan Kondisi Zaman?

Imam Husain Versus Imam Hasan: Bertolak Belakang Atau Hanya Perbedaan Cara dan Kondisi Zaman? انّ إبنی هذا سیّدٌ یصلح اللّه به بین فئتین عظیمتین Sesungguhnya anakku ini adalah pemimpin yang dengannya Allah akan mendamaikan dua kelompok besar.

Baca Yang lain

Sayidah Fatimah Ma’shumah dan Asy’ariyun

Sayidah Fatimah Ma’shumah dan Asy’ariyun Asy’ariyun adalah kaum dari bangsa Arab Yaman yang menetap di Kufah. Dari klan yang bernasab pada Nabt bin Udad bin Zaid bin Yasyjub bin ‘Arib bin Zaid bin Kahlan, yang dikenal dengan Asy’ar inilah sejumlah sahabat Nabi saw, ulama dan ahli hadis Syiah abad II dan III, berasal.

Baca Yang lain

Sayidah Maksumah, Panutan Ilmu dan Kesucian(2)

Sayidah Maksumah, Panutan Ilmu dan Kesucian(2) Tanggal 1 Dzulqadah, bertepatan dengan hari lahirnya wanita suci Ahlul Bait, Sayidah Fathimah Maksumah as. Beliau termasuk anggota keluarga Ahlul Bait yang memiliki kemuliaan tinggi dari keturunan Imam Musa Kazhim as.

Baca Yang lain

Sayidah Maksumah, Panutan Ilmu dan Kesucian(1)

Sayidah Maksumah, Panutan Ilmu dan Kesucian(1) Tanggal 1 Dzulqadah, bertepatan dengan hari lahirnya wanita suci Ahlul Bait, Sayidah Fathimah Maksumah as. Beliau termasuk anggota keluarga Ahlul Bait yang memiliki kemuliaan tinggi dari keturunan Imam Musa Kazhim as.

Baca Yang lain

Ali Akbar dan Hari Pemuda Muslim(2)

Ali Akbar dan Hari Pemuda Muslim(2) Hari ini, kita memperingati kelahiran Ali Akbar, salah seorang manusia mulia dari keluarga suci Ahlul Bait Rasulullah Saw. Ali Akbar dibesarkan dan dididik oleh kakeknya, Imam Ali, dan ayahnya, Imam Husein hingga meraih derajat keilmuan dan makrifat yang tinggi. Hari kelahiran Ali Akbar di Iran dirayakan sebagai Hari Pemuda dan disambut dengan suka cita.

Baca Yang lain

Ali Akbar dan Hari Pemuda Muslim(1)

Ali Akbar dan Hari Pemuda Muslim(1) Hari ini, kita memperingati kelahiran Ali Akbar, salah seorang manusia mulia dari keluarga suci Ahlul Bait Rasulullah Saw. Ali Akbar dibesarkan dan dididik oleh kakeknya, Imam Ali, dan ayahnya, Imam Husein hingga meraih derajat keilmuan dan makrifat yang tinggi. Hari kelahiran Ali Akbar di Iran dirayakan sebagai Hari Pemuda dan disambut dengan suka cita.

Baca Yang lain

Abbas bin Ali, Manifestasi Kemuliaan

Abbas bin Ali, Manifestasi Kemuliaan Abbas bin Ali bin Abi Thalib dilahirkan di kota Madinah pada 4 Sya’ban tahun 26 Hijriah (646 Masehi). Kelahirannya menghadirkan kebahagiaan dan kegembiraan di rumah Amirul Mukminin.

Baca Yang lain

Zainab, Teladan Heroisme Perempuan(2)

Zainab, Teladan Heroisme Perempuan(2) Lembaran sejarah mencatat manusia-manusia agung, termasuk perempuan yang memainkan peran penting di berbagai bidang dari sosial, politik hingga budaya yang mengubah sejarah dunia. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai para wanita penentu sejarah. Dari sekian nama, Sayidah Zainab Kubra salah satu yang mengemuka.

Baca Yang lain

Zainab, Teladan Heroisme Perempuan(1)

Zainab, Teladan Heroisme Perempuan(1) Lembaran sejarah mencatat manusia-manusia agung, termasuk perempuan yang memainkan peran penting di berbagai bidang dari sosial, politik hingga budaya yang mengubah sejarah dunia. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai para wanita penentu sejarah. Dari sekian nama, Sayidah Zainab Kubra salah satu yang mengemuka.

Baca Yang lain

Ibnu Hibban: “Semoga Allah Wafatkan Kita dalam Kecintaan kepada Al-Mustafa dan Ahlul Baitnya.”

Ibnu Hibban: “Semoga Allah Wafatkan Kita dalam Kecintaan kepada Al-Mustafa dan Ahlul Baitnya.” Ulama bergelar Syekh Khurasan ini adalah Abu Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad At-Tamimi Al-Busti (270 – 354 H). Mengingat Ibnu Hibban tinggal dalam jangka waktu lama di Khurasan, dia senang menghabiskan waktunya menziarahi Imam Ali bin Musa Ar-Ridha a.s.

Baca Yang lain

Ahlulbait Adalah Rasulullah, Fatimah, Ali, Hasan dan Husain

Ahlulbait Adalah Rasulullah, Fatimah, Ali, Hasan dan Husain “Yang mengatakan ayat ini dikhususkan Rasulullah, Fatimah, Ali, Hasan dan Husain (as), adalah sejumlah sahabat terutama Ummu Salamah, Aisyah.. Pendapat yang mengkhususkannya isteri-isteri ialah terutama dari ‘Ikrimah al-Burairi.. Pendapat yang ketiga hanya dari Dhahhak saja.” (Zad al-Masir fi ‘Ilmi at-Tafsir/Ibnul Jauzi, hal 381-2)

Baca Yang lain

Namanya Tertulis Di Lauh Mahfuzh

Namanya Tertulis Di Lauh Mahfuzh Rumah keluarga Nubuwwah terang benderang. Ucapan selamat terdengar di sana sini. Mereka sangat berbahagia menyambut kelahiran bayi mungil yang cantik jelita.

Baca Yang lain

Menyambut Kelahiran Srikandi Karbala

Menyambut Kelahiran Srikandi Karbala Seorang putri yang merupakan mata air cinta dan kesetiaan, teladan kesucian, contoh kesabaran dan ketabahan bernama Zainab telah menjadi penghias sejarah Syiah, penghias penciptaan dan penghias ayahnya.

Baca Yang lain

Sayidah Zainab, Manifestasi Utuh Perjuangan

Sayidah Zainab, Manifestasi Utuh Perjuangan Tanggal 5 Jumadil Awal 5 Hijriah merupakan hari yang istimewa. Karena saat itu, Sayidah Zainab as lahir di kota Madinah. Pada hari ini sekitar 14 abad yang lalu, rumah Imam Ali bin Abi Thalib as dan Sayidah Fatimah az-Zahra as diliputi kebahagiaan luar biasa karena terlahir seorang putri yang kelak akan menjadi srikandi perempuan.

Baca Yang lain