Situs Al Imamain Al Hasanain Pusat Kajian Pemikiran dan Budaya Islam

Hadits & Ilmu Hadits

Penulisan dan Penghimpunan Hadis

Penulisan dan Penghimpunan Hadis

Semua contoh riwayat di atas menunjukkan kekuatan dan keaslian hadis-hadis Syiah. Ini karena, disamping keberlanjutan bimbingan dari para imam yang ma’shum hingga pertengahan abad ke-3 Hijriyah, tradisi ini telah menghasilkan sejumlah besar pengarang yang sejak masa Imam Jafar Shadiq telah menghasilkan banyak karya. Walhasil, Mazhab Syiah telah menghasilkan sejumlah besar karya yang berfungsi sebagai landasan fikih Syiah dan pengetahuan yang begitu lengkap meski selalu ada banyak bahaya yang terus-menerus menyertai mereka.

Baca Yang lain

Bagaimana kedudukan Hadis menurut ulama empat Mazhab?

Bagaimana kedudukan Hadis menurut ulama empat Mazhab? Bagaimana kedudukan Hadis menurut ulama empat Mazhab?

Baca Yang lain

Apa itu Hadis Shohih?

Apa itu Hadis Shohih? Kata Shahih الصحيح dalam bahasa diartikan sehat lawan dari kata as-saqim السقيم artinya orang yang sakit. Jadi yang dimaksud hadits shahih adalah hadits yang sehat dan benar tidak terdapat penyakit dan cacat.

Baca Yang lain

LOGIKA HADIS 72 BIDADARI

LOGIKA HADIS 72 BIDADARI  "Kalau agama bukan dogma, lalu kenapa muslim percaya ada pesta seks dengan 72 bidadari di surga?". Seseorang bertanya ketika saya menulis tentang "Untuk apa agama ?"

Baca Yang lain