Situs Al Imamain Al Hasanain Pusat Kajian Pemikiran dan Budaya Islam

Kajian

Rahasia Keabadian Asyura

Rahasia Keabadian Asyura

Peristiwa Karbala adalah satu dari sekian momentum historis yang memiliki kedudukan khusus. Meskipun terjadi tahun 61 Hijriah, tapi kejadian penting ini tidak lekang oleh zaman, dan terus hidup hingga kini. Padahal Khalifah Bani Umayah dan penerusnya telah melakukan berbagai cara untuk memberangus peristiwa agung ini dari memori umat Islam. Salah satu yang mereka lakukan adalah menjadikan hari Asyura sebagai kemenangannya yang dirayakan secara meriah dan suka cita. Ketika kebohongannya terungkap, mereka melakukan berbagai cara untuk menjustifikasi kezaliman Yazid yang dilawan dengan kesyahidan Imam Husein. Hingga kini, para pendukung Yazid berupaya menyimpangkan tujuan kebangkitan Imam Husein, dan menimbulkan masalah bagi para peziarah beliau, dan orang-orang yang mengenang perjuangannya.

Baca Yang lain

Mandul dan Kuat Menurut Rasul Saw

Mandul dan Kuat Menurut Rasul Saw Bukankah orang yang mandul itu adalah mereka yang tidak bisa memiliki anak?

Baca Yang lain

Shalawat, Hadiah Ilahi kepada Mukmin

Shalawat, Hadiah Ilahi kepada Mukmin Salah satu hadiah besar yang diberikan Allah Swt kepada hamba-Nya yang mukmin adalah shalawat kepada Nabi Muhammad dan Ahlul Baitnya. Shalawat adalah menyampaikan ucapan selamat dan pujian Tuhan kepada Nabi Muhammad dan Ahlul Baitnya as. Allah Swt dalam surat al-Ahzab ayat 56 berfirman yang artinya, "Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya."

Baca Yang lain

Kajian Hadis Tentang Menahan Diri

Kajian Hadis Tentang Menahan Diri Imam Shadiq as berkata, "Menahan diri cukup untuk menolong seseorang. Bila anda bukan orang yang mampu menahan diri, maka usahakan dirimu mampu menahan diri."

Baca Yang lain

Syiah dan Ilmu Hadis

Syiah dan Ilmu Hadis

Baca Yang lain

Kepeloporan Syiah dalam Ilmu Hadis

Kepeloporan Syiah dalam Ilmu Hadis

Baca Yang lain

Tadwin Al-Hadits: Studi Historis Tentang Kompilasi Dan Penulisan Hadis

Tadwin Al-Hadits: Studi Historis Tentang Kompilasi Dan Penulisan Hadis

Baca Yang lain

Studi Kritis Hadits "Berpegangan kepada al-Quran dan as-Sunnah"

Studi Kritis Hadits

Baca Yang lain

Menengok Sahabat Nabi (Kritik atas Kritik Hadis II)

Menengok Sahabat Nabi (Kritik atas Kritik Hadis II)

Baca Yang lain

Kritik atas Kritik Hadis [1]

Kritik atas Kritik Hadis [1]

Baca Yang lain

Studi Kritis Hadits “Kurun Generasi Terbaik”

Studi Kritis Hadits “Kurun Generasi Terbaik”

Baca Yang lain