Situs Al Imamain Al Hasanain Pusat Kajian Pemikiran dan Budaya Islam

Tokoh-tokoh Islam

Memperingati Syeikh Isyraq, Filsuf Iluminasi

Memperingati Syeikh Isyraq, Filsuf Iluminasi

Shihab al-Din Yahya bin Habsy bin Amirak Abu al-Futuh Suhrawardi yang dikenal dengan Syihab al-Din, Syeikh Isyraq, Syeikh Maqtul (yang terbunuh) dan Syeikh Syahid adalah filsuf, hakim dan arif terkenal Iran di abad keenam HQ (abad 12 Masehi) dan penggagas aliran filsafat Iluminasi dalam filsafat Islam.  

Baca Yang lain

Quthbuddin Syirazi: Pakar Astronom dan Kedokteran Muslim

Quthbuddin Syirazi: Pakar Astronom dan Kedokteran Muslim Quthbuddin Syirazi (634 H/1236 M-710 H/1311 M)  tumbuh di zaman invasi Mongol. Ia hidup di masa yang sulit saat budaya Islam telah mencapai kematangannya namun pada saat yang sama ditimpa kejatuhan manifestasi politik. Quthbuddin pada masa itu suka membaca sejumlah komentar mengenai  prinsip-prinsip umum Ibn Sina.

Baca Yang lain

Fakhruddin Ar-Razi: Teolog, Filsuf dan Ahli Tafsir

Fakhruddin Ar-Razi: Teolog, Filsuf dan Ahli Tafsir Konon pada zaman Fakhruddin ar-Razi, muncul kelompok ekstrim yang ingin menyebarkan faham Tajsim dan mengkafirkan yang menolak faham antropFakhruddin ar-raziomorfisme Tuhan, tidak hanya mengkafirkan malah menganggap halal darahnya. Fakhruddin Razi adalah lawan sengit mereka yang tidak berhenti untuk  menyadarkan bahwa Allah Swt itu tidak ber-jisim.

Baca Yang lain

Mengenal Kembali Buya Hamka

Mengenal Kembali Buya Hamka Buya Hamka, begitulah nama pena seorang yang masyhur berdarah Sumatra Barat. Nama lengkapnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, lahir pada 17 Februari 1908 di Maninjau, Sumatra Barat. “Buya” gelar yang disematkan pada pangkal namanya itu merupakan panggilan khas untuk menyebut kiai di Minangkabau.

Baca Yang lain

Fakhruddin Ar-Razi: Teolog, Filsuf dan Ahli Tafsir

Fakhruddin Ar-Razi: Teolog, Filsuf dan Ahli Tafsir Konon pada zaman Fakhruddin ar-Razi, muncul kelompok ekstrim yang ingin menyebarkan faham Tajsim dan mengkafirkan yang menolak faham antropFakhruddin ar-raziomorfisme Tuhan, tidak hanya mengkafirkan malah menganggap halal darahnya. Fakhruddin Razi adalah lawan sengit mereka yang tidak berhenti untuk  menyadarkan bahwa Allah Swt itu tidak ber-jisim.

Baca Yang lain

Keimanan Aminah binti Wahab, Ibunda Nabi Muhammad Saw

Keimanan Aminah binti Wahab, Ibunda Nabi Muhammad Saw Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf  bin Zahra bin Kilab lahir dari seorang ibu yang bernama Barah putri Abdul Uza bin Usman bin Abdud-Dar bin Qasha dimana ibu Barah juga adalah putri dari Ummu Habib binti Asad bin Abdul Uza bin Qasha.

Baca Yang lain

Kisah Hamzah bin Abdul Muthallib

Kisah Hamzah bin Abdul Muthallib Hamzah bin Abdul Muththalib yang memiliki gelar Asadullah, Asadur-Rasulullah dan Sayyidu Syuhada adalah paman Nabi dan merupakan salah seorang pejuang yang syahid pada perang Uhud. Hamzah adalah pendukung utama dakwah Nabi, bahkan diriwayatkan meskipun ia belum masuk Islam, ia selalu menjaga Nabi Saw dari gangguan kaum Musyrikin.

Baca Yang lain

(1) Prof Hamka: “Al-Hasan dan Al-Husain Dua Putra Nabi saw”

(1) Prof Hamka: “Al-Hasan dan Al-Husain Dua Putra Nabi saw” Sebagian besar tulisan ini adalah pengantar dari Prof.DR.Hamka (Ketua MUI di masanya) bagi buku yang berjudul, al-Husain bin Ali Pahlawan Besar dan Kehidupan Islam pada Zamannya karya Sayid Muhammad Husin al-Hamid al-Husaini. Sisanya hanya beberapa kalimat di dalam kurung dan di luarnya, yang (saya) penulis sandingkan di sela-sela pengantar beliau.

Baca Yang lain

Kumayl bin Ziyad

Kumayl bin Ziyad Kumail adalah putra Ziyad bin Nahik dari suku Nakha’. Rasulullah Saw berkenaan dengan suku Nakha’ bersabda: “Ya Allah berkahilah suku Nakha'”

Baca Yang lain

ibnu sina

ibnu sina Ibnu Sina merupakan doktor Islam yang terulung. Sumbangannya dalam bidang pengobatan bukan saja diakui oleh dunia Islam, tetapi juga oleh para sarjana Barat. Nama lengkap Ibnu Sina ialah Abu Ali al-Hussain Ibnu Abdullah. Tetapi di Barat lebih dikenal sebagai Avicenna.  

Baca Yang lain

Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali Sesungguhnya, kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan para penguasanya, dan kerusakan penguasa disebabkan oleh kerusakan ulama, kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan; dan barang siapa dikuasai oleh ambisi duniawi ia tidak akan mampu mengurus rakyat kecil, apalagi penguasanya. Allah-lah tempat meminta segala persoalan (ihya' Ulumuddin jild2 hal 381)

Baca Yang lain

Ammar bin Yasir Gugur

Ammar bin Yasir Gugur Tanggal 9 Shafar tahun 37 hijriah, Ammar bin Yasir, seorang sahabat besar Rasulullah Saw dan pengikut setia Ahlul Bait Nabi, gugur dalam perang Shiffin pada usia 94 tahun.

Baca Yang lain

kisah teladan ‘Ammar bin Yasir (2)

kisah teladan ‘Ammar bin Yasir  (2) Mengenai perawakan ‘Ammar, para ahli riwayat melukiskannya sebagai berikut: Ia adalah seorang yang bertubuh tinggi dengan bahunya yang bidang dan matanya yang biru; seorang yang amat pendiam: tidak suka banyak bicara.

Baca Yang lain

kisah teladan ‘Ammar bin Yasir (1)

kisah teladan ‘Ammar bin Yasir  (1) Mengenai perawakan ‘Ammar, para ahli riwayat melukiskannya sebagai berikut: Ia adalah seorang yang bertubuh tinggi dengan bahunya yang bidang dan matanya yang biru; seorang yang amat pendiam, tidak suka banyak bicara.

Baca Yang lain

kedudukan dan kepribadian Zurarah di hadapan para Imam Maksum As.

kedudukan dan kepribadian Zurarah di hadapan para Imam Maksum As. Zurarah adalah salah satu sahabat para Imam Maksum As yang memiliki kedudukan dan derajat tinggi di sisi mereka.

Baca Yang lain

Jejak Khalifah Umar bin Khattab di Yerusalem

Jejak Khalifah Umar bin Khattab di Yerusalem Yerusalem adalah kota suci bagi tiga agama monoteistik terbesar: Islam, Yahudi, dan Kristen. Karena sejarahnya yang membentang ribuan tahun, kota ini memiliki banyak nama: Yerusalem, al-Quds, Yerushalayim, Aelia, dan banyak lagi. Semua mencerminkan warisan yang beragam. Kota ini adalah peninggalan  para Nabi, dari Nabi Sulaiman as, Nabi Dawud ashingga Nabi Isa as, semoga rahmat Allah senantiasa untuk mereka.

Baca Yang lain

ayatullah Ibrahim Amini

ayatullah Ibrahim Amini Saya adalah Ibrahim Amini putra Husain, dilahirkan pada tahun 1304 [1] Hijriyah Syamsiyah di kota Najaf Abad. Sekitar usia enam tahun ayah saya berpulang ke Rahmatullah. Sampai kelas enam SD saya belajar di sebuah sekolah swasta di malam hari. Sejak saat itulah tumbuh kecintaan dalam diri saya untuk memperdalam ilmu-ilmu agama.

Baca Yang lain

Kelahiran Penyair Hafez Shirazi, Lisanul Ghaib

Kelahiran Penyair Hafez Shirazi, Lisanul Ghaib Syamsuddin Muhammad Syirazi yang lebih dikenal dengan nama Hafez Shirazi lahir ke dunia di kota Shiraz, selatan Iran sekitar tahun 726 HQ. Hafez adalah seorang penyair tersohor Iran. Setelah menyelesaikan pendidikan umumnya, Hafez mulai mengkaji buku-buku penyair sebelum dan yang sezaman dengannya. Langkah pertama yang dilakukannya adalah memisahkan makna dari lafad dan kemudian membuang lafad. Setelah itu ia memasukkan makna ke dalam benaknya dan darinya ia membuat lafad-lafad yang indah.  

Baca Yang lain

Pandangan Syeikh Maher Hammoud Tentang ISIS

Pandangan Syeikh Maher Hammoud  Tentang ISIS Sheikh Maher Hammoud, imam masjid al-Quds di Saida, Libanon, tak pelak adalah salah satu ulama paling disegani di Timur Tengah dewasa ini. Pandangan-pandangannya yang tegas dan lugas mengundang banyak decak kagum. Di tengah badai sektarianisme dan fanatisme buta, Sheikh Hammoud seperti sekoci penolong. Dalam banyak kesempatan dia melancarkan kritik kepada berbagai pihak dengan menyebut persoalan secara spesifik dan memberikan uraian secara objektif. Ini memang barang langka di tengah masyarakat yang terpuruk dalam saling caci dan benci.

Baca Yang lain

Allamah Thabarsi, Hidup Lagi Setelah Mati

Allamah Thabarsi, Hidup Lagi Setelah Mati Ia lahir pada tahun 469 H. Ayahnya, Hasan bin Fadhl Thabarsi memberinya nama Fadhl. Fadhl bin Hasan bin Fadhl Thabarsi melalui masa kanak-kanak dan masa sekolah di sisi Imam Ali bin Musa Ridha as di kota suci Masyhad.

Baca Yang lain