Situs Al Imamain Al Hasanain Pusat Kajian Pemikiran dan Budaya Islam

Artikel

Akhlak & Doa
Peran Puasa Dalam Tazkiyah Nafs (2)

Peran Puasa Dalam Tazkiyah Nafs (2)

“Allah SWT menjaga menjaga hamba-hambaNya dengan shalat, zakat, dan upaya dalam puasa agar organ dan anggota tubuhnya tentram, pandangannya khusyuk, jiwanya merendah, hatinya merunduk, kesombongan dan egonya tertanggal dari mereka, karena sujud di mana bagian terbaik kepala menyatu dengan tanah merupakan kerendahan, dan peletakan anggota tubuh yang paling berharga di tanah merupakan ungkapan akan kekerdilan, sedangkan puasa dan pelekatan perut dengan kulit merupakan kesadaran akan kehinaan, dan pembayaran zakat dari pemanfaatan hasil-hasil bumi dan lain-lain adalah demi para fakir miskin.”  

Akhlak & Doa
Peran Puasa Dalam Tazkiyah Nafs (1)

Peran Puasa Dalam Tazkiyah Nafs (1)

Tulisan ini akan membahas ibadah puasa lebih dari sebatas kedudukannya sebagai satu kewajiban yang harus ditunaikan sesuai aturan fikih, melainkan lebih menelisik jauh pada dimensi ruh, spirit, dan hakikat yang terkandung di baliknya dan yang menjadi kunci dalam tazkiyah dan pembersihan jiwa manusia dari segala jenis kotoran dan nista, dan pada gilirannya dalam ketersandangan sifat-sifat ilahiyah pada manusia.  

Akhlak & Doa
Wejangan Imam Ridha untuk Akhir Bulan Sya’ban

Wejangan Imam Ridha untuk Akhir Bulan Sya’ban

Bulan Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad Saw.   Rasulullah Saw bersabda, "Sya'ban adalah bulanku. Barang siapa yang berpuasa satu hari di bulanku, maka wajib baginya surga."   Namun saat ini hari-hari bulan Sya'ban telah berlalu dan akan berakhir. Apa yang harus kita lakukan agar tidak ketinggalan oleh nikmat-nikmat yang ada di bulan ini

Akhlak
Tips-tips Mengatasi Sikap Pamer

Tips-tips Mengatasi Sikap Pamer

Syirik atau menyekutukan Allah adalah predikat yang tidak main-main. Ia dianggap berat karena ada penyembahan, keyakinan, atau sekadar harapan kepada selain Allah. Jenis syirik tidak tunggal. Syirik memiliki tingkatan, tergantung kadar “penghambaan” seseorang terhadap hal-hal di luar Allah.

Akidah
Apa Pentingnya Mencari Hidayah?

Apa Pentingnya Mencari Hidayah?

Contoh paling besar untuk menjelaskan makna hidayah ialah ketika kaum muslimin yang telah diberi petunjuk oleh Allah swt melalui Nabi saww, dimana Nabi saw mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, lalu membimbing mereka kejalanNya yang lurus, setelah Allah swt menyempurnakan agama mereka dan memenuhi nikmatNya kepada mereka serta rela Islam sebagai agama mereka.

Kenabian
Dalil Akal atas Kemaksuman Para Nabi

Dalil Akal atas Kemaksuman Para Nabi

Dalil akal yang pertama atas keterjagaan para Nabi dari maksiat ialah bahwa tujuan utama diutusnya para nabi itu ialah untuk memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia dan membimbing mereka kepada hakikat kebenaran dan tugas-tugas yang telah ditentukan oleh Allah swt.

Akhlak
Lapang Dada, Bekal Terbaik dalam Memikul Beban Kehidupan

Lapang Dada, Bekal Terbaik dalam Memikul Beban Kehidupan

Sejak kecil kita sering diajarkan doa Nabi Musa as dalam Al-Qur’an yang berbunyi, قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي – وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي – وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي – يَفْقَهُوا قَوْلِي Dia (Musa) berkata, “Ya Tuhan-ku, lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku.” (QS.Thaha:25-28)

Ma'ad
Fakta-Fakta tentang Hari Perhitungan

Fakta-Fakta tentang Hari Perhitungan

 Allah swt berfirman, اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ “Telah semakin dekat kepada manusia hari menghisab amal mereka, sedang mereka dalam lalai (dengan dunia lagi berpaling (dari akhirat).” (QS.al-Anbiya’:1)

Akhlak
Ulama, Jangan Kehilangan Sifat Bijaknya!

Ulama, Jangan Kehilangan Sifat Bijaknya!

Seorang alim (ulama) memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah swt. Satu di antara sekian keutamaan yang diterangkan dalam hadis-hadis mengenai dirinya, ialah sebagai pewaris para nabi as. Apa yang dia warisi dari mereka? Jelas bukan materi, tetapi immateri berupa ilmu, akhlak dan sirah mereka. Ia berjalan di atas sirah mereka, mengemban tugas dan membawa peran mereka di tengah umat Nabi saw.

Imamah
Seorang Imam juga Berpengetahuan Ghaib

Seorang Imam juga Berpengetahuan Ghaib

Hadis-hadis yang menerangkan bahwa: Seorang imam mengetahui suatu hakikat melalui ilham, yang bukan merupakan wahyu yang turun kepada seorang nabi.. Ia mendengar pembicaraan dari alam gaib, tetapi tidak menyaksikan malaikat wahyu…