เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม

ปีที่แล้ว ๑๔๔๒
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันฟฤหัส
วันศุกร์
๒๘
2021-03-13
๒๙
2021-03-14

2021-03-15

2021-03-16

2021-03-17

2021-03-18

2021-03-19

2021-03-20

2021-03-21

2021-03-22

2021-03-23
๑๐
2021-03-24
๑๑
2021-03-25
๑๒
2021-03-26
๑๓
2021-03-27
๑๔
2021-03-28
๑๕
2021-03-29
๑๖
2021-03-30
๑๗
2021-03-31
๑๘
2021-04-01
๑๙
2021-04-02
๒๐
2021-04-03
๒๑
2021-04-04
๒๒
2021-04-05
๒๓
2021-04-06
๒๔
2021-04-07
๒๕
2021-04-08
๒๖
2021-04-09
๒๗
2021-04-10
๒๘
2021-04-11
๒๙
2021-04-12
๓๐
2021-04-13

2021-04-14

2021-04-15

2021-04-16

เวลานมาซ

กิจวัตรและบทดุอา

เหตุการณ์วันนี้

 • ไม่มีเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์ประจำเดือน ชะอฺบาน

 • 3

  วิลาดะฮ์อิมามฮุเซน

   

   

   

   

   

 • 5

  วโรกาสแห่งวันประสูติอิมามมะอ์ซูมประจำเดือนชะอ์บาน

   

   

   

   

   

 • 11

  วันวิลาดะฮ์ท่านอะลี อักบัร

  11 ชะอ์บาน วันถือกำเนิดของท่านอะลี อักบัร บุตรของอิมามฮูเซน

 • 15

  วิลาดะฮ์อิมามมะฮ์ดี

  15 ชะอฺบาน วันวิลาดะฮ์อิมามมะฮ์ดี