เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม

ปีที่แล้ว ๑๔๔๒
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันฟฤหัส
วันศุกร์
๒๔
2021-01-09
๒๕
2021-01-10
๒๖
2021-01-11
๒๗
2021-01-12
๒๘
2021-01-13
๒๙
2021-01-14

2021-01-15

2021-01-16

2021-01-17

2021-01-18

2021-01-19

2021-01-20

2021-01-21

2021-01-22

2021-01-23
๑๐
2021-01-24
๑๑
2021-01-25
๑๒
2021-01-26
๑๓
2021-01-27
๑๔
2021-01-28
๑๕
2021-01-29
๑๖
2021-01-30
๑๗
2021-01-31
๑๘
2021-02-01
๑๙
2021-02-02
๒๐
2021-02-03
๒๑
2021-02-04
๒๒
2021-02-05
๒๓
2021-02-06
๒๔
2021-02-07
๒๕
2021-02-08
๒๖
2021-02-09
๒๗
2021-02-10
๒๘
2021-02-11
๒๙
2021-02-12
๓๐
2021-02-13

2021-02-14

2021-02-15

2021-02-16

2021-02-17

2021-02-18

2021-02-19

เวลานมาซ

กิจวัตรและบทดุอา

เหตุการณ์วันนี้

 • ไม่มีเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์ประจำเดือน ญะมาดิซซานี

 • 3

  วันแห่งการเป็นชะฮาดะฮ์ของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์

  อาลัยอาดูรแห่งการเป็นชะฮาดะฮ์ของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์

 • 20

  วิลาดะฮ์ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์

  ขอแสดงความปลึ้มปิติยินดีเนื่องในวันวิลาดะฮ์ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮรอ (ซ)

  แด่ศรัทธาชนอุมมะฮ์ มุฮัมมะดียะฮ์