เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม

ปีที่แล้ว ๑๔๔๑
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันฟฤหัส
วันศุกร์
๒๗
2020-06-20
๒๘
2020-06-21

2020-06-22

2020-06-23

2020-06-24

2020-06-25

2020-06-26

2020-06-27

2020-06-28

2020-06-29

2020-06-30
๑๐
2020-07-01
๑๑
2020-07-02
๑๒
2020-07-03
๑๓
2020-07-04
๑๔
2020-07-05
๑๕
2020-07-06
๑๖
2020-07-07
๑๗
2020-07-08
๑๘
2020-07-09
๑๙
2020-07-10
๒๐
2020-07-11
๒๑
2020-07-12
๒๒
2020-07-13
๒๓
2020-07-14
๒๔
2020-07-15
๒๕
2020-07-16
๒๖
2020-07-17
๒๗
2020-07-18
๒๘
2020-07-19
๒๙
2020-07-20
๓๐
2020-07-21

2020-07-22

2020-07-23

2020-07-24

เวลานมาซ

กิจวัตรและบทดุอา

เหตุการณ์วันนี้

 • ไม่มีเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์ประจำเดือน ซิลเกาะดะฮ์

 • 1

  วิลาดะฮ์ท่านหญิงมะอ์ศูมะฮ์

  วันที่ 1 ซิลเกาะดะฮ์ วันประสูติของท่านฟาฏิมะฮ์ อัลมะอ์ศูมะฮ์

 • 11

  วิลาดะฮ์อิมามอะลี อัรริฎอ • 29

  ชะฮาดะฮ์ อิมาม อัลญะวาด