เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม

ปีที่แล้ว ๑๔๔๐ ปีหน้า
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันฟฤหัส
วันศุกร์
๒๗
2019-06-01
๒๘
2019-06-02
๒๙
2019-06-03
๓๐
2019-06-04

2019-06-05

2019-06-06

2019-06-07

2019-06-08

2019-06-09

2019-06-10

2019-06-11

2019-06-12

2019-06-13
๑๐
2019-06-14
๑๑
2019-06-15
๑๒
2019-06-16
๑๓
2019-06-17
๑๔
2019-06-18
๑๕
2019-06-19
๑๖
2019-06-20
๑๗
2019-06-21
๑๘
2019-06-22
๑๙
2019-06-23
๒๐
2019-06-24
๒๑
2019-06-25
๒๒
2019-06-26
๒๓
2019-06-27
๒๔
2019-06-28
๒๕
2019-06-29
๒๖
2019-06-30
๒๗
2019-07-01
๒๘
2019-07-02
๒๙
2019-07-03

2019-07-04

2019-07-05

เวลานมาซ

กิจวัตรและบทดุอา

เหตุการณ์วันนี้

 • ไม่มีเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์ประจำเดือน เชาวาล

 • 1

  วันอีดี้ลฟืตร์

   

 • 8

  8 เชาวาลวันที่สุสานอัลบะเกียะอ์ถูกทำลาย

   

   

   

   

   

 • 25

  ชะฮาดะฮ์ อิมามญะอ์ฟัร อัศศอดิก

  ชะฮาดะฮ์อิมามญะอ์ฟัร อัศศอดิก