เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม

ปีที่แล้ว ๑๔๓๘
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันฟฤหัส
วันศุกร์
๒๖
2017-03-25
๒๗
2017-03-26
๒๘
2017-03-27
๒๙
2017-03-28
๓๐
2017-03-29

2017-03-30

2017-03-31

2017-04-01

2017-04-02

2017-04-03

2017-04-04

2017-04-05

2017-04-06

2017-04-07
๑๐
2017-04-08
๑๑
2017-04-09
๑๒
2017-04-10
๑๓
2017-04-11
๑๔
2017-04-12
๑๕
2017-04-13
๑๖
2017-04-14
๑๗
2017-04-15
๑๘
2017-04-16
๑๙
2017-04-17
๒๐
2017-04-18
๒๑
2017-04-19
๒๒
2017-04-20
๒๓
2017-04-21
๒๔
2017-04-22
๒๕
2017-04-23
๒๖
2017-04-24
๒๗
2017-04-25
๒๘
2017-04-26

2017-04-27

2017-04-28

เวลานมาซ

กิจวัตรและบทดุอา

เหตุการณ์วันนี้

เหตุการณ์ประจำเดือน รอญับ

 • 1

  วิลาดะฮ์อิมามมุฮัมมัดอัลบากิร

  วันแรกของเดือนรอญับ อันทรงเกียรติ คือ วันแห่งการประสูติของอิมามแห่งศาสตรา

  เนื่องด้วยวโรกาสวันวิลาดะฮ์ อิมามมุฮัมมัด อัลบากิร ขอแสดงความยินดีกับบรรดาศรัทธาชนทุกท่าน

 • 3

  ชะฮาดะฮ์อิมามอะลี อัลฮาดีย์ อันนะกีย์

  ชะฮาดะฮ์อิมามอะลี อัลฮาดีย์ อิมามที่สิบแห่งอะฮ์ลุลบัยต์

 • 10

  วิลาดะฮ์อิมามญะวาด

  วันวิลาดะฮ์อิมามมุฮัมมัด อัตตะกี อัลญะวาด อิมามที่เก้าแห่งอะฮ์ลุลบัยต์

 • 13

  วิลาดะฮ์อิมามอะลี

  วันประสูติอิมามที่หนึ่งแห่งโลกอิสลาม  ท่านอะมีรุลมุมินีน อะลี อิบนิ อะบีฏอลิบ

 • 15

  วันวะฟาตท่านหญิงซัยนับ

  วันอำลาของท่านหญิงซัยนับ อัลกุบรอ

 • 25

  ชะฮาดะฮ์อิมามมูซา อัลกาซิม

 • 27

  อีดมับอัษนะบะวีย์

  27 รอญับ วันแห่งการแต่งตั้งท่านศาสดามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตแห่งพระเจ้า