เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม

ปีที่แล้ว ๑๔๓๘
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันฟฤหัส
วันศุกร์
๒๙
2017-01-28
๓๐
2017-01-29

2017-01-30

2017-01-31

2017-02-01

2017-02-02

2017-02-03

2017-02-04

2017-02-05

2017-02-06

2017-02-07
๑๐
2017-02-08
๑๑
2017-02-09
๑๒
2017-02-10
๑๓
2017-02-11
๑๔
2017-02-12
๑๕
2017-02-13
๑๖
2017-02-14
๑๗
2017-02-15
๑๘
2017-02-16
๑๙
2017-02-17
๒๐
2017-02-18
๒๑
2017-02-19
๒๒
2017-02-20
๒๓
2017-02-21
๒๔
2017-02-22
๒๕
2017-02-23
๒๖
2017-02-24
๒๗
2017-02-25
๒๘
2017-02-26
๒๙
2017-02-27

2017-02-28

2017-03-01

2017-03-02

2017-03-03

เวลานมาซ

กิจวัตรและบทดุอา

เหตุการณ์วันนี้

  • ไม่มีเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์ประจำเดือน ญะมาดิลเอาวัล

  • 5

    วิลาดะฮ์ท่านหญิงซัยนับ

    วันวิลาดะฮ์ท่านหญิงซัยนับ ซะลามุลลอฮ์ อะลัยฮา

  • 13

    ชะฮาดะฮ์ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์