เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม

ปีที่แล้ว ๑๔๓๘
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันฟฤหัส
วันศุกร์
๒๗
2017-02-25
๒๘
2017-02-26
๒๙
2017-02-27

2017-02-28

2017-03-01

2017-03-02

2017-03-03

2017-03-04

2017-03-05

2017-03-06

2017-03-07

2017-03-08
๑๐
2017-03-09
๑๑
2017-03-10
๑๒
2017-03-11
๑๓
2017-03-12
๑๔
2017-03-13
๑๕
2017-03-14
๑๖
2017-03-15
๑๗
2017-03-16
๑๘
2017-03-17
๑๙
2017-03-18
๒๐
2017-03-19
๒๑
2017-03-20
๒๒
2017-03-21
๒๓
2017-03-22
๒๔
2017-03-23
๒๕
2017-03-24
๒๖
2017-03-25
๒๗
2017-03-26
๒๘
2017-03-27
๒๙
2017-03-28
๓๐
2017-03-29

2017-03-30

2017-03-31

เวลานมาซ

กิจวัตรและบทดุอา

เหตุการณ์วันนี้

 • ไม่มีเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์ประจำเดือน ญะมาดิซซานี

 • 3

  วันแห่งการเป็นชะฮาดะฮ์ของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์

  อาลัยอาดูรแห่งการเป็นชะฮาดะฮ์ของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์

 • 20

  วิลาดะฮ์ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์

  ขอแสดงความปลึ้มปิติยินดีเนื่องในวันวิลาดะฮ์ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮรอ (ซ)

  แด่ศรัทธาชนอุมมะฮ์ มุฮัมมะดียะฮ์