เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม

ปีที่แล้ว ๑๔๔๐
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันฟฤหัส
วันศุกร์
๓๐
2019-04-06

2019-04-07

2019-04-08

2019-04-09

2019-04-10

2019-04-11

2019-04-12

2019-04-13

2019-04-14

2019-04-15
๑๐
2019-04-16
๑๑
2019-04-17
๑๒
2019-04-18
๑๓
2019-04-19
๑๔
2019-04-20
๑๕
2019-04-21
๑๖
2019-04-22
๑๗
2019-04-23
๑๘
2019-04-24
๑๙
2019-04-25
๒๐
2019-04-26
๒๑
2019-04-27
๒๒
2019-04-28
๒๓
2019-04-29
๒๔
2019-04-30
๒๕
2019-05-01
๒๖
2019-05-02
๒๗
2019-05-03
๒๘
2019-05-04
๒๙
2019-05-05

2019-05-06

2019-05-07

2019-05-08

2019-05-09

2019-05-10

เวลานมาซ

กิจวัตรและบทดุอา

เหตุการณ์วันนี้

 • ไม่มีเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์ประจำเดือน ชะอฺบาน

 • 3

  วิลาดะฮ์อิมามฮุเซน

   

   

   

   

   

 • 5

  วโรกาสแห่งวันประสูติอิมามมะอ์ซูมประจำเดือนชะอ์บาน

   

   

   

   

   

 • 11

  วันวิลาดะฮ์ท่านอะลี อักบัร

  11 ชะอ์บาน วันถือกำเนิดของท่านอะลี อักบัร บุตรของอิมามฮูเซน

 • 15

  วิลาดะฮ์อิมามมะฮ์ดี

  15 ชะอฺบาน วันวิลาดะฮ์อิมามมะฮ์ดี