เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม

ปีที่แล้ว ๑๔๓๘
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันฟฤหัส
วันศุกร์
๒๔
2017-04-22
๒๕
2017-04-23
๒๖
2017-04-24
๒๗
2017-04-25
๒๘
2017-04-26

2017-04-27

2017-04-28

2017-04-29

2017-04-30

2017-05-01

2017-05-02

2017-05-03

2017-05-04

2017-05-05
๑๐
2017-05-06
๑๑
2017-05-07
๑๒
2017-05-08
๑๓
2017-05-09
๑๔
2017-05-10
๑๕
2017-05-11
๑๖
2017-05-12
๑๗
2017-05-13
๑๘
2017-05-14
๑๙
2017-05-15
๒๐
2017-05-16
๒๑
2017-05-17
๒๒
2017-05-18
๒๓
2017-05-19
๒๔
2017-05-20
๒๕
2017-05-21
๒๖
2017-05-22
๒๗
2017-05-23
๒๘
2017-05-24
๒๙
2017-05-25
๓๐
2017-05-26
๓๑
2017-05-27

2017-05-28

2017-05-29

2017-05-30

2017-05-31

2017-06-01

2017-06-02

เวลานมาซ

กิจวัตรและบทดุอา

เหตุการณ์วันนี้

 • ไม่มีเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์ประจำเดือน ชะอฺบาน

 • 3

  วิลาดะฮ์อิมามฮุเซน

  วิลาดะฮ์อิมามฮุเซน บิน อะลี

 • 5

  วโรกาสแห่งวันประสูติอิมามมะอ์ซูมประจำเดือนชะอ์บาน

   

   

   

   

   

 • 11

  วันวิลาดะฮ์ท่านอะลี อักบัร

  11 ชะอ์บาน วันถือกำเนิดของท่านอะลี อักบัร บุตรของอิมามฮูเซน

 • 15

  วิลาดะฮ์อิมามมะฮ์ดี

  15 ชะอฺบาน วันวิลาดะฮ์อิมามมะฮ์ดี