เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม

ปีที่แล้ว ๑๔๓๙
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันฟฤหัส
วันศุกร์
๒๘
2018-08-11
๒๙
2018-08-12

2018-08-13

2018-08-14

2018-08-15

2018-08-16

2018-08-17

2018-08-18

2018-08-19

2018-08-20

2018-08-21
๑๐
2018-08-22
๑๑
2018-08-23
๑๒
2018-08-24
๑๓
2018-08-25
๑๔
2018-08-26
๑๕
2018-08-27
๑๖
2018-08-28
๑๗
2018-08-29
๑๘
2018-08-30
๑๙
2018-08-31
๒๐
2018-09-01
๒๑
2018-09-02
๒๒
2018-09-03
๒๓
2018-09-04
๒๔
2018-09-05
๒๕
2018-09-06
๒๖
2018-09-07
๒๗
2018-09-08
๒๘
2018-09-09
๒๙
2018-09-10

2018-09-11

2018-09-12

2018-09-13

2018-09-14

เวลานมาซ

กิจวัตรและบทดุอา

เหตุการณ์วันนี้

 • ไม่มีเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์ประจำเดือน ซิลฮัจญะฮ์

 • 7

  ชะฮาดะฮ์อิมามมุฮัมมัด อัลบากิร

   

 • 10

  วันอีดกุรบาน

 • 15

  วิลาดะฮ์อิมามฮาดีย์

 • 18

  วันอีดเฆาะดีรคุม

 • 24

  อีดมุบาฮะละฮ์