เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม

ปีที่แล้ว ๑๔๓๙
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันฟฤหัส
วันศุกร์
๓๐
2017-10-21

2017-10-22

2017-10-23

2017-10-24

2017-10-25

2017-10-26

2017-10-27

2017-10-28

2017-10-29

2017-10-30
๑๐
2017-10-31
๑๑
2017-11-01
๑๒
2017-11-02
๑๓
2017-11-03
๑๔
2017-11-04
๑๕
2017-11-05
๑๖
2017-11-06
๑๗
2017-11-07
๑๘
2017-11-08
๑๙
2017-11-09
๒๐
2017-11-10
๒๑
2017-11-11
๒๒
2017-11-12
๒๓
2017-11-13
๒๔
2017-11-14
๒๕
2017-11-15
๒๖
2017-11-16
๒๗
2017-11-17
๒๘
2017-11-18
๒๙
2017-11-19

2017-11-20

2017-11-21

2017-11-22

2017-11-23

2017-11-24

เวลานมาซ

กิจวัตรและบทดุอา

เหตุการณ์วันนี้

 • ไม่มีเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์ประจำเดือน ซอฟัร

 • 7

  ชะฮาดะฮ์อิมามฮะซัน อัลมุจตะบา

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม


  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม
  อิมามฮะซัน คือ วีรบุรูษแห่งจริยธรรม


 • 20

  อัรบะอีน

 • 20

  อัรบะอีน อิมามฮุเซน

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลามอัรบะอีน วันแห่งการไว้อาลัยหลานแห่งศาสดา

 • 28

  วะฟาตศาสดามุฮัมมัด

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม


  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  ร่วมอาลัยวันแห่งการจากไปของท่านศาสดามุฮัมมัด

 • 29

  ชะฮาดะฮ์ อิมามริฎอ  อืมามริฏอ คิอ ฮุจญัตแห่งอัลลอฮ์

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม


  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม


  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม


  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม