เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม

ปีที่แล้ว ๑๔๔๑
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันฟฤหัส
วันศุกร์
๒๙
2020-01-25
๓๐
2020-01-26

2020-01-27

2020-01-28

2020-01-29

2020-01-30

2020-01-31

2020-02-01

2020-02-02

2020-02-03

2020-02-04
๑๐
2020-02-05
๑๑
2020-02-06
๑๒
2020-02-07
๑๓
2020-02-08
๑๔
2020-02-09
๑๕
2020-02-10
๑๖
2020-02-11
๑๗
2020-02-12
๑๘
2020-02-13
๑๙
2020-02-14
๒๐
2020-02-15
๒๑
2020-02-16
๒๒
2020-02-17
๒๓
2020-02-18
๒๔
2020-02-19
๒๕
2020-02-20
๒๖
2020-02-21
๒๗
2020-02-22
๒๘
2020-02-23
๒๙
2020-02-24
๓๐
2020-02-25

2020-02-26

2020-02-27

2020-02-28

เวลานมาซ

กิจวัตรและบทดุอา

เหตุการณ์วันนี้

 • วันแห่งการเป็นชะฮาดะฮ์ของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์

  รายละเอียด

เหตุการณ์ประจำเดือน ญะมาดิซซานี

 • 3

  วันแห่งการเป็นชะฮาดะฮ์ของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์

  อาลัยอาดูรแห่งการเป็นชะฮาดะฮ์ของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์

 • 20

  วิลาดะฮ์ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์

  ขอแสดงความปลึ้มปิติยินดีเนื่องในวันวิลาดะฮ์ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮรอ (ซ)

  แด่ศรัทธาชนอุมมะฮ์ มุฮัมมะดียะฮ์