เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม

ปีที่แล้ว ๑๔๓๘
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันฟฤหัส
วันศุกร์
๒๗
2017-07-22
๒๘
2017-07-23

2017-07-24

2017-07-25

2017-07-26

2017-07-27

2017-07-28

2017-07-29

2017-07-30

2017-07-31

2017-08-01
๑๐
2017-08-02
๑๑
2017-08-03
๑๒
2017-08-04
๑๓
2017-08-05
๑๔
2017-08-06
๑๕
2017-08-07
๑๖
2017-08-08
๑๗
2017-08-09
๑๘
2017-08-10
๑๙
2017-08-11
๒๐
2017-08-12
๒๑
2017-08-13
๒๒
2017-08-14
๒๓
2017-08-15
๒๔
2017-08-16
๒๕
2017-08-17
๒๖
2017-08-18
๒๗
2017-08-19
๒๘
2017-08-20
๒๙
2017-08-21
๓๐
2017-08-22
๓๑
2017-08-23

2017-08-24

2017-08-25

เวลานมาซ

กิจวัตรและบทดุอา

เหตุการณ์วันนี้

 • ไม่มีเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์ประจำเดือน ซิลเกาะดะฮ์

 • 1

  วิลาดะฮ์ท่านหญิงมะอ์ศูมะฮ์

  วันที่ 1 ซิลเกาะดะฮ์ วันประสูติของท่านฟาฏิมะฮ์ อัลมะอ์ศูมะฮ์

 • 11

  วิลาดะฮ์อิมามอะลี อัรริฎอ • 29

  ชะฮาดะฮ์ อิมาม อัลญะวาด