เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม

ปีที่แล้ว ๑๔๓๙
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันฟฤหัส
วันศุกร์
๒๕
2018-01-13
๒๖
2018-01-14
๒๗
2018-01-15
๒๘
2018-01-16
๒๙
2018-01-17

2018-01-18

2018-01-19

2018-01-20

2018-01-21

2018-01-22

2018-01-23

2018-01-24

2018-01-25

2018-01-26
๑๐
2018-01-27
๑๑
2018-01-28
๑๒
2018-01-29
๑๓
2018-01-30
๑๔
2018-01-31
๑๕
2018-02-01
๑๖
2018-02-02
๑๗
2018-02-03
๑๘
2018-02-04
๑๙
2018-02-05
๒๐
2018-02-06
๒๑
2018-02-07
๒๒
2018-02-08
๒๓
2018-02-09
๒๔
2018-02-10
๒๕
2018-02-11
๒๖
2018-02-12
๒๗
2018-02-13
๒๘
2018-02-14
๒๙
2018-02-15
๓๐
2018-02-16
๓๑
2018-02-17

2018-02-18

2018-02-19

2018-02-20

2018-02-21

2018-02-22

2018-02-23

เวลานมาซ

กิจวัตรและบทดุอา

เหตุการณ์วันนี้

  • ไม่มีเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์ประจำเดือน ญะมาดิลเอาวัล

  • 5

    วิลาดะฮ์ท่านหญิงซัยนับ

    วันวิลาดะฮ์ท่านหญิงซัยนับ ซะลามุลลอฮ์ อะลัยฮา

  • 13

    ชะฮาดะฮ์ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์