เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม

ปีที่แล้ว ๑๔๓๙
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันฟฤหัส
วันศุกร์
๒๗
2018-04-14
๒๘
2018-04-15
๒๙
2018-04-16
๓๐
2018-04-17

2018-04-18

2018-04-19

2018-04-20

2018-04-21

2018-04-22

2018-04-23

2018-04-24

2018-04-25

2018-04-26
๑๐
2018-04-27
๑๑
2018-04-28
๑๒
2018-04-29
๑๓
2018-04-30
๑๔
2018-05-01
๑๕
2018-05-02
๑๖
2018-05-03
๑๗
2018-05-04
๑๘
2018-05-05
๑๙
2018-05-06
๒๐
2018-05-07
๒๑
2018-05-08
๒๒
2018-05-09
๒๓
2018-05-10
๒๔
2018-05-11
๒๕
2018-05-12
๒๖
2018-05-13
๒๗
2018-05-14
๒๘
2018-05-15
๒๙
2018-05-16

2018-05-17

2018-05-18

เวลานมาซ

กิจวัตรและบทดุอา

เหตุการณ์วันนี้

 • ไม่มีเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์ประจำเดือน ชะอฺบาน

 • 3

  วิลาดะฮ์อิมามฮุเซน

   

   

   

   

   

 • 5

  วโรกาสแห่งวันประสูติอิมามมะอ์ซูมประจำเดือนชะอ์บาน

   

   

   

   

   

 • 11

  วันวิลาดะฮ์ท่านอะลี อักบัร

  11 ชะอ์บาน วันถือกำเนิดของท่านอะลี อักบัร บุตรของอิมามฮูเซน

 • 15

  วิลาดะฮ์อิมามมะฮ์ดี

  15 ชะอฺบาน วันวิลาดะฮ์อิมามมะฮ์ดี