เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม

ปีที่แล้ว ๑๔๓๙
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันฟฤหัส
วันศุกร์

2018-06-16

2018-06-17

2018-06-18

2018-06-19

2018-06-20

2018-06-21

2018-06-22

2018-06-23

2018-06-24
๑๐
2018-06-25
๑๑
2018-06-26
๑๒
2018-06-27
๑๓
2018-06-28
๑๔
2018-06-29
๑๕
2018-06-30
๑๖
2018-07-01
๑๗
2018-07-02
๑๘
2018-07-03
๑๙
2018-07-04
๒๐
2018-07-05
๒๑
2018-07-06
๒๒
2018-07-07
๒๓
2018-07-08
๒๔
2018-07-09
๒๕
2018-07-10
๒๖
2018-07-11
๒๗
2018-07-12
๒๘
2018-07-13
๒๙
2018-07-14

2018-07-15

2018-07-16

2018-07-17

2018-07-18

2018-07-19

2018-07-20

เวลานมาซ

กิจวัตรและบทดุอา

เหตุการณ์วันนี้

 • ไม่มีเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์ประจำเดือน เชาวาล

 • 1

  วันอีดี้ลฟืตร์

   

 • 8

  8 เชาวาลวันที่สุสานอัลบะเกียะอ์ถูกทำลาย

   

   

   

   

   

 • 25

  ชะฮาดะฮ์ อิมามญะอ์ฟัร อัศศอดิก

  ชะฮาดะฮ์อิมามญะอ์ฟัร อัศศอดิก