เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม

ปีที่แล้ว ๑๔๔๒
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันฟฤหัส
วันศุกร์
๓๐
2021-02-13

2021-02-14

2021-02-15

2021-02-16

2021-02-17

2021-02-18

2021-02-19

2021-02-20

2021-02-21

2021-02-22
๑๐
2021-02-23
๑๑
2021-02-24
๑๒
2021-02-25
๑๓
2021-02-26
๑๔
2021-02-27
๑๕
2021-02-28
๑๖
2021-03-01
๑๗
2021-03-02
๑๘
2021-03-03
๑๙
2021-03-04
๒๐
2021-03-05
๒๑
2021-03-06
๒๒
2021-03-07
๒๓
2021-03-08
๒๔
2021-03-09
๒๕
2021-03-10
๒๖
2021-03-11
๒๗
2021-03-12
๒๘
2021-03-13
๒๙
2021-03-14

2021-03-15

2021-03-16

2021-03-17

2021-03-18

2021-03-19

เวลานมาซ

กิจวัตรและบทดุอา

เหตุการณ์วันนี้

 • ไม่มีเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์ประจำเดือน รอญับ

 • 1

  วิลาดะฮ์อิมามมุฮัมมัดอัลบากิร

  วันแรกของเดือนรอญับ อันทรงเกียรติ คือ วันแห่งการประสูติของอิมามแห่งศาสตรา

  เนื่องด้วยวโรกาสวันวิลาดะฮ์ อิมามมุฮัมมัด อัลบากิร ขอแสดงความยินดีกับบรรดาศรัทธาชนทุกท่าน

 • 3

  ชะฮาดะฮ์อิมามอะลี อัลฮาดีย์ อันนะกีย์

  ชะฮาดะฮ์อิมามอะลี อัลฮาดีย์ อิมามที่สิบแห่งอะฮ์ลุลบัยต์

 • 10

  วิลาดะฮ์อิมามญะวาด

  วันวิลาดะฮ์อิมามมุฮัมมัด อัตตะกี อัลญะวาด อิมามที่เก้าแห่งอะฮ์ลุลบัยต์

 • 13

  วิลาดะฮ์อิมามอะลี

  วันประสูติอิมามที่หนึ่งแห่งโลกอิสลาม  ท่านอะมีรุลมุมินีน อะลี อิบนิ อะบีฏอลิบ

 • 15

  วันวะฟาตท่านหญิงซัยนับ

  วันอำลาของท่านหญิงซัยนับ อัลกุบรอ

 • 25

  ชะฮาดะฮ์อิมามมูซา อัลกาซิม

 • 27

  อีดมับอัษนะบะวีย์

  27 รอญับ วันแห่งการแต่งตั้งท่านศาสดามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตแห่งพระเจ้า