เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม

ปีที่แล้ว ๑๔๔๐
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันฟฤหัส
วันศุกร์
๒๗
2019-02-02
๒๘
2019-02-03
๒๙
2019-02-04
๓๐
2019-02-05

2019-02-06

2019-02-07

2019-02-08

2019-02-09

2019-02-10

2019-02-11

2019-02-12

2019-02-13

2019-02-14
๑๐
2019-02-15
๑๑
2019-02-16
๑๒
2019-02-17
๑๓
2019-02-18
๑๔
2019-02-19
๑๕
2019-02-20
๑๖
2019-02-21
๑๗
2019-02-22
๑๘
2019-02-23
๑๙
2019-02-24
๒๐
2019-02-25
๒๑
2019-02-26
๒๒
2019-02-27
๒๓
2019-02-28
๒๔
2019-03-01
๒๕
2019-03-02
๒๖
2019-03-03
๒๗
2019-03-04
๒๘
2019-03-05
๒๙
2019-03-06
๓๐
2019-03-07

2019-03-08

เวลานมาซ

กิจวัตรและบทดุอา

เหตุการณ์วันนี้

 • ไม่มีเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์ประจำเดือน ญะมาดิซซานี

 • 3

  วันแห่งการเป็นชะฮาดะฮ์ของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์

  อาลัยอาดูรแห่งการเป็นชะฮาดะฮ์ของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์

 • 20

  วิลาดะฮ์ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์

  ขอแสดงความปลึ้มปิติยินดีเนื่องในวันวิลาดะฮ์ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮรอ (ซ)

  แด่ศรัทธาชนอุมมะฮ์ มุฮัมมะดียะฮ์