เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม

ปีที่แล้ว ๑๔๓๘
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันฟฤหัส
วันศุกร์

2016-12-31

2017-01-01

2017-01-02

2017-01-03

2017-01-04

2017-01-05

2017-01-06

2017-01-07

2017-01-08
๑๐
2017-01-09
๑๑
2017-01-10
๑๒
2017-01-11
๑๓
2017-01-12
๑๔
2017-01-13
๑๕
2017-01-14
๑๖
2017-01-15
๑๗
2017-01-16
๑๘
2017-01-17
๑๙
2017-01-18
๒๐
2017-01-19
๒๑
2017-01-20
๒๒
2017-01-21
๒๓
2017-01-22
๒๔
2017-01-23
๒๕
2017-01-24
๒๖
2017-01-25
๒๗
2017-01-26
๒๘
2017-01-27
๒๙
2017-01-28
๓๐
2017-01-29

2017-01-30

2017-01-31

2017-02-01

2017-02-02

2017-02-03

เวลานมาซ

กิจวัตรและบทดุอา

เหตุการณ์วันนี้

 • ไม่มีเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์ประจำเดือน รอบีอุซซานี

 • 8

  วันวิลาดะฮ์อิมามฮะซัน อัลอัสกะรีย์

  วันวิลาดะฮ์อิมามฮะซัน อัลอัสกะรีย์  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม
  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม
  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม
  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม


  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

 • 10

  วันวะฟาตท่านหญิงมะอ์ศูมะฮ์

  ท่านหญิงมะอ์ศูมะฮ์ คือ รัศมีอันบริสุทธิ์แห่งมุฮัมมัด

   

   

   


  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

   

   

   

 • 20

  สัปดาห์แห่งอาลัยท่านหญืงฟาฏิมะฮ์

  ร่วมรำลึกอาลัยท่านหญืงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ บุตรีแห่งศาสดา  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม


  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม
  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม


  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม