เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม

ปีที่แล้ว ๑๔๔๑
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันฟฤหัส
วันศุกร์
๒๕
2020-03-21
๒๖
2020-03-22
๒๗
2020-03-23
๒๘
2020-03-24
๒๙
2020-03-25

2020-03-26

2020-03-27

2020-03-28

2020-03-29

2020-03-30

2020-03-31

2020-04-01

2020-04-02

2020-04-03
๑๐
2020-04-04
๑๑
2020-04-05
๑๒
2020-04-06
๑๓
2020-04-07
๑๔
2020-04-08
๑๕
2020-04-09
๑๖
2020-04-10
๑๗
2020-04-11
๑๘
2020-04-12
๑๙
2020-04-13
๒๐
2020-04-14
๒๑
2020-04-15
๒๒
2020-04-16
๒๓
2020-04-17
๒๔
2020-04-18
๒๕
2020-04-19
๒๖
2020-04-20
๒๗
2020-04-21
๒๘
2020-04-22
๒๙
2020-04-23
๓๐
2020-04-24

2020-04-25

2020-04-26

2020-04-27

2020-04-28

2020-04-29

2020-04-30

2020-05-01

เวลานมาซ

กิจวัตรและบทดุอา

เหตุการณ์วันนี้

 • ไม่มีเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์ประจำเดือน ชะอฺบาน

 • 3

  วิลาดะฮ์อิมามฮุเซน

   

   

   

   

   

 • 5

  วโรกาสแห่งวันประสูติอิมามมะอ์ซูมประจำเดือนชะอ์บาน

   

   

   

   

   

 • 11

  วันวิลาดะฮ์ท่านอะลี อักบัร

  11 ชะอ์บาน วันถือกำเนิดของท่านอะลี อักบัร บุตรของอิมามฮูเซน

 • 15

  วิลาดะฮ์อิมามมะฮ์ดี

  15 ชะอฺบาน วันวิลาดะฮ์อิมามมะฮ์ดี