เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม

ปีที่แล้ว ๑๔๔๒
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันฟฤหัส
วันศุกร์

2020-09-19

2020-09-20

2020-09-21

2020-09-22

2020-09-23

2020-09-24

2020-09-25

2020-09-26

2020-09-27
๑๐
2020-09-28
๑๑
2020-09-29
๑๒
2020-09-30
๑๓
2020-10-01
๑๔
2020-10-02
๑๕
2020-10-03
๑๖
2020-10-04
๑๗
2020-10-05
๑๘
2020-10-06
๑๙
2020-10-07
๒๐
2020-10-08
๒๑
2020-10-09
๒๒
2020-10-10
๒๓
2020-10-11
๒๔
2020-10-12
๒๕
2020-10-13
๒๖
2020-10-14
๒๗
2020-10-15
๒๘
2020-10-16
๒๙
2020-10-17
๓๐
2020-10-18

2020-10-19

2020-10-20

2020-10-21

2020-10-22

2020-10-23

เวลานมาซ

กิจวัตรและบทดุอา

เหตุการณ์วันนี้

 • ไม่มีเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์ประจำเดือน ซอฟัร

 • 7

  ชะฮาดะฮ์อิมามฮะซัน อัลมุจตะบา

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม


  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม
  อิมามฮะซัน คือ วีรบุรูษแห่งจริยธรรม


 • 20

  อัรบะอีน

 • 20

  อัรบะอีน อิมามฮุเซน

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลามอัรบะอีน วันแห่งการไว้อาลัยหลานแห่งศาสดา

 • 28

  วะฟาตศาสดามุฮัมมัด

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม


  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  ร่วมอาลัยวันแห่งการจากไปของท่านศาสดามุฮัมมัด

 • 29

  ชะฮาดะฮ์ อิมามริฎอ  อืมามริฏอ คิอ ฮุจญัตแห่งอัลลอฮ์

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม


  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม


  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม


  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม