เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม

ปีที่แล้ว ๑๔๔๐ ปีหน้า
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันฟฤหัส
วันศุกร์
๒๕
2018-10-06
๒๖
2018-10-07
๒๗
2018-10-08
๒๘
2018-10-09

2018-10-10

2018-10-11

2018-10-12

2018-10-13

2018-10-14

2018-10-15

2018-10-16

2018-10-17

2018-10-18
๑๐
2018-10-19
๑๑
2018-10-20
๑๒
2018-10-21
๑๓
2018-10-22
๑๔
2018-10-23
๑๕
2018-10-24
๑๖
2018-10-25
๑๗
2018-10-26
๑๘
2018-10-27
๑๙
2018-10-28
๒๐
2018-10-29
๒๑
2018-10-30
๒๒
2018-10-31
๒๓
2018-11-01
๒๔
2018-11-02
๒๕
2018-11-03
๒๖
2018-11-04
๒๗
2018-11-05
๒๘
2018-11-06
๒๙
2018-11-07
๓๐
2018-11-08
๓๑
2018-11-09

2018-11-10

2018-11-11

2018-11-12

2018-11-13

2018-11-14

2018-11-15

2018-11-16

เวลานมาซ

กิจวัตรและบทดุอา

เหตุการณ์วันนี้

 • ไม่มีเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์ประจำเดือน ซอฟัร

 • 7

  ชะฮาดะฮ์อิมามฮะซัน อัลมุจตะบา

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม


  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม
  อิมามฮะซัน คือ วีรบุรูษแห่งจริยธรรม


 • 20

  อัรบะอีน

 • 20

  อัรบะอีน อิมามฮุเซน

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลามอัรบะอีน วันแห่งการไว้อาลัยหลานแห่งศาสดา

 • 28

  วะฟาตศาสดามุฮัมมัด

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม


  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  ร่วมอาลัยวันแห่งการจากไปของท่านศาสดามุฮัมมัด

 • 29

  ชะฮาดะฮ์ อิมามริฎอ  อืมามริฏอ คิอ ฮุจญัตแห่งอัลลอฮ์

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม


  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม


  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม


  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม