เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม

ปีที่แล้ว ๑๔๔๐ ปีหน้า
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันฟฤหัส
วันศุกร์
๒๕
2019-06-29
๒๖
2019-06-30
๒๗
2019-07-01
๒๘
2019-07-02
๒๙
2019-07-03

2019-07-04

2019-07-05

2019-07-06

2019-07-07

2019-07-08

2019-07-09

2019-07-10

2019-07-11

2019-07-12
๑๐
2019-07-13
๑๑
2019-07-14
๑๒
2019-07-15
๑๓
2019-07-16
๑๔
2019-07-17
๑๕
2019-07-18
๑๖
2019-07-19
๑๗
2019-07-20
๑๘
2019-07-21
๑๙
2019-07-22
๒๐
2019-07-23
๒๑
2019-07-24
๒๒
2019-07-25
๒๓
2019-07-26
๒๔
2019-07-27
๒๕
2019-07-28
๒๖
2019-07-29
๒๗
2019-07-30
๒๘
2019-07-31
๒๙
2019-08-01

2019-08-02

เวลานมาซ

กิจวัตรและบทดุอา

เหตุการณ์วันนี้

เหตุการณ์ประจำเดือน ซิลเกาะดะฮ์

 • 1

  วิลาดะฮ์ท่านหญิงมะอ์ศูมะฮ์

  วันที่ 1 ซิลเกาะดะฮ์ วันประสูติของท่านฟาฏิมะฮ์ อัลมะอ์ศูมะฮ์

 • 11

  วิลาดะฮ์อิมามอะลี อัรริฎอ • 29

  ชะฮาดะฮ์ อิมาม อัลญะวาด