เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม

ปีที่แล้ว ๑๔๔๑ ปีหน้า
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันฟฤหัส
วันศุกร์
๓๐
2019-08-31

2019-09-01

2019-09-02

2019-09-03

2019-09-04

2019-09-05

2019-09-06

2019-09-07

2019-09-08

2019-09-09
๑๐
2019-09-10
๑๑
2019-09-11
๑๒
2019-09-12
๑๓
2019-09-13
๑๔
2019-09-14
๑๕
2019-09-15
๑๖
2019-09-16
๑๗
2019-09-17
๑๘
2019-09-18
๑๙
2019-09-19
๒๐
2019-09-20
๒๑
2019-09-21
๒๒
2019-09-22
๒๓
2019-09-23
๒๔
2019-09-24
๒๕
2019-09-25
๒๖
2019-09-26
๒๗
2019-09-27
๒๘
2019-09-28
๒๙
2019-09-29

2019-09-30

2019-10-01

2019-10-02

2019-10-03

2019-10-04

เวลานมาซ

กิจวัตรและบทดุอา

เหตุการณ์วันนี้

 • ไม่มีเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์ประจำเดือน มุฮัรรอม

 • 1

  มุฮัรรอม อัลฮะรอม

   

 • 25

  ชะฮาดะฮ์อิมามซัจญาด

 • 27

  สดุดีอาชูรอ