เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม

ปีที่แล้ว ๑๔๔๑ ปีหน้า
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันฟฤหัส
วันศุกร์
๒๗
2019-10-26
๒๘
2019-10-27
๒๙
2019-10-28
๓๐
2019-10-29

2019-10-30

2019-10-31

2019-11-01

2019-11-02

2019-11-03

2019-11-04

2019-11-05

2019-11-06

2019-11-07
๑๐
2019-11-08
๑๑
2019-11-09
๑๒
2019-11-10
๑๓
2019-11-11
๑๔
2019-11-12
๑๕
2019-11-13
๑๖
2019-11-14
๑๗
2019-11-15
๑๘
2019-11-16
๑๙
2019-11-17
๒๐
2019-11-18
๒๑
2019-11-19
๒๒
2019-11-20
๒๓
2019-11-21
๒๔
2019-11-22
๒๕
2019-11-23
๒๖
2019-11-24
๒๗
2019-11-25
๒๘
2019-11-26
๒๙
2019-11-27

2019-11-28

2019-11-29

เวลานมาซ

กิจวัตรและบทดุอา

เหตุการณ์วันนี้

 • ไม่มีเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์ประจำเดือน รอบีอุลเอาวัล

 • 8

  ชะฮาดะฮ์อิมามฮะซัน อัลอัสกะรีย์

   
   

 • 9

  อิมามัตอิมามมะฮ์ดีั

 • 17

  วิลาดะฮ์นบีและอิมามซอดิก

   


  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม
  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม
  สัปดาห์เอกภาพ คือ บทพิสูจน์ในความร่วมมือของประชาขาติอิสลามเว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม