เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม

ปีที่แล้ว ๑๔๔๑ ปีหน้า
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันฟฤหัส
วันศุกร์
๒๘
2019-09-28
๒๙
2019-09-29

2019-09-30

2019-10-01

2019-10-02

2019-10-03

2019-10-04

2019-10-05

2019-10-06

2019-10-07

2019-10-08
๑๐
2019-10-09
๑๑
2019-10-10
๑๒
2019-10-11
๑๓
2019-10-12
๑๔
2019-10-13
๑๕
2019-10-14
๑๖
2019-10-15
๑๗
2019-10-16
๑๘
2019-10-17
๑๙
2019-10-18
๒๐
2019-10-19
๒๑
2019-10-20
๒๒
2019-10-21
๒๓
2019-10-22
๒๔
2019-10-23
๒๕
2019-10-24
๒๖
2019-10-25
๒๗
2019-10-26
๒๘
2019-10-27
๒๙
2019-10-28
๓๐
2019-10-29

2019-10-30

2019-10-31

2019-11-01

เวลานมาซ

กิจวัตรและบทดุอา

เหตุการณ์วันนี้

 • ไม่มีเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์ประจำเดือน ซอฟัร

 • 7

  ชะฮาดะฮ์อิมามฮะซัน อัลมุจตะบา

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม


  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม
  อิมามฮะซัน คือ วีรบุรูษแห่งจริยธรรม


 • 20

  อัรบะอีน

 • 20

  อัรบะอีน อิมามฮุเซน

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลามอัรบะอีน วันแห่งการไว้อาลัยหลานแห่งศาสดา

 • 28

  วะฟาตศาสดามุฮัมมัด

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม


  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

  ร่วมอาลัยวันแห่งการจากไปของท่านศาสดามุฮัมมัด

 • 29

  ชะฮาดะฮ์ อิมามริฎอ  อืมามริฏอ คิอ ฮุจญัตแห่งอัลลอฮ์

  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม


  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม


  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม


  เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม